Table of Contents:

 1. Hvor langt skal man holde fra et kryds?
 2. Hvor langt skal man holde fra en port?
 3. Hvor længe må man parkere på offentlig vej?
 4. Hvad er en tværgående kørebane?
 5. Hvad betyder gul kantsten?
 6. Hvad er en mindre befærdet vej?
 7. Hvor må man holde i 2 3 minutter?
 8. Hvad er en standsning?
 9. Hvor må man ikke holde?

Hvor langt skal man holde fra et kryds?

10 meter-reglen: Du ikke standse eller parkere i et vejkryds eller i en afstand af 10 meter eller mindre fra kanten af den tværgående kørebane eller cykelsti.

Hvor langt skal man holde fra en port?

Hvor tæt må jeg holde ved en port? Du må holde helt op til porten, medmindre der er gul kantstenslinje.

Hvor længe må man parkere på offentlig vej?

Er der tale om et standsningsforbud på offentlig område, er der ingen krav om, hvor længe bilen skal observeres, før der udstedes en parkeringsafgift. Ved parkeringsforbud på offentlig område, skal der mindst observeres i tre minutter.

Hvad er en tværgående kørebane?

Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj i et vejkryds eller inden for 10 meter fra et vejkryds. Derfor kaldes reglen også for 10-meter reglen. Afstanden fra et vejkryds måles fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

Hvad betyder gul kantsten?

Er der gul markering på kantstenen er det den, der afgør, hvor du ikke må standse og parkere. Der er parkering forbudt ud for ind- og udkørsler, så det er vanskeligt at passere. Der er forbudt at parkere så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.

Hvad er en mindre befærdet vej?

Når man tager kørekort i København, lærer man, at man må parkere i venstre side på "mindre befærdede" veje, som er defineret ved, at der ikke kører rutebusser.

Hvor må man holde i 2 3 minutter?

Hvad er en parkering? En parkering er enhver hensætning af bilen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.

Hvad er en standsning?

En standsning er enhver form for hensætning af din bil - med eller uden fører i højst tre minutter. Det regnes ikke for en standsning i færdselsloven, hvis du f. eks. er nødt til at holde stille i tæt trafik.

Hvor må man ikke holde?

Følgende steder du hverken standse eller parkere i trafikken:
 • Mindre end 3 meter fra siden af bilen til en spærrelinje.
 • Mindre end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse.
 • Mindre end 5 meter før udkørsel af cykelsti.
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt.
 • Mindre end 10 meter fra et kryds.