Table of Contents:

 1. Hvad er fortroligt materiale?
 2. Hvor lang tid tager det at skrive speciale?
 3. Hvordan forsvarer man sit speciale?
 4. Hvad forstås ved fortrolighed?
 5. Hvor mange timer speciale?
 6. Hvor lang tid tager et specialeforsvar?
 7. Hvad skal jeg skrive speciale om?
 8. Hvordan skal man forsvare en opgave?

Hvad er fortroligt materiale?

Fortrolige oplysninger kan f. eks. være personfølsomme oplysninger om interviewede personer eller helbredsoplysninger. Derudover kan dit speciale være underlagt fortrolighed, hvis du er blevet pålagt særlig fortrolighed for at få adgang til virksomhedens følsomme oplysninger.

Hvor lang tid tager det at skrive speciale?

Om du vælger at skrive på fem, ti eller femten uger – eller en helt fjerde tidshorisont er dit valg, men det springende punkt er, at du beslutter dig og dedikerer dig. Bogens primære fokus ligger på de mentale og følelsesmæssige udfordringer, der ofte dukker op før og undervejs i specialeprocessen.

Hvordan forsvarer man sit speciale?

Formålet med det mundtlige forsvar er at præsentere specialet, svare på spørgsmål, redegøre mere uddybende end i opgaven for valg af metoder og teorier og argumentere for dine konklusioner. samt evne til at uddybe og perspektivere specialet i dialog med eksaminator og evt.

Hvad forstås ved fortrolighed?

Fortrolighed betyder omtrent det samme som kendskab.

Hvor mange timer speciale?

I en ny bog, Specialevejledning - rammer og roller, kan man læse, at specialestuderende har meget forskellige vilkår for vejledning under specialeskrivning. Nogle kan få 40 timers vejledning, andre bare 20-10 timer. Nogle vejledere læser hele specialet, inden det afleveres, mens andre kun læser en fjerdedel.

Hvor lang tid tager et specialeforsvar?

Hvor lang tid tager det at rette specialet? Leveringstiden kommer an på specialets længde, men du skal regne med, at det tager os 3-4 dage at rette et speciale på 60-80 sider.

Hvad skal jeg skrive speciale om?

Vi har samlet 10 gode råd, som kan hjælpe til en god specialeproces.
 1. Lav en arbejdsplan og en tidshorisont. ...
 2. Få styr på din problemformulering. ...
 3. Du kan ikke læse alt. ...
 4. Skriv, skriv, skriv. ...
 5. Skriv på flere kapitler samtidig. ...
 6. Specialet er et arbejde. ...
 7. Undgå afbrydelser. ...
 8. Keep cool.

Hvordan skal man forsvare en opgave?

Når du skal op og forsvare din opgave, skal du først og fremmest være opmærksom på, hvad du forventes at præsentere og i hvilken rækkefølge....Følgende elementer er gode at have med i en præsentation:
 1. En præsentation af dit emne og dets relevans. ...
 2. En præsentation af din opgave i hovedpointer.