Table of Contents:

  1. Hvem byggede velfærdsstaten?
  2. Hvilke lande har den universelle velfærdsmodel?
  3. Hvad er velfærdsstatens rolle?
  4. Hvilken velfærdsmodel har Tyskland?
  5. Hvad betyder universelle ydelser?
  6. Hvad betyder udfordringen for velfærdsstaten med hensyn til demografi?
  7. Hvordan demografiske ændringer kan være en udfordring for velfærdsstaten?
  8. Hvad er eksterne klemmer?

Hvem byggede velfærdsstaten?

Velfærdsstatsbegrebet. Asa Briggs er ophav til et af de tidligste forsøg på en samlet definition på begrebet velfærdsstat, der betegnes som “en stat, hvor organiseret magt bevidst bruges (gennem politik og administration) i bestræbelserne på at modificere markedskræfternes spil”.

Hvilke lande har den universelle velfærdsmodel?

Den universelle velfærdsmodel også kaldet den skandinaviske velfærdsmodel, er en model som går ind for ligeret mellem alle, hvilket er den velfærdsmodel vi i Danmark, Sverige, Norge og Finland bruger. Under denne dækkes eksempelvis sociale rettigheder og de samme ydelser som er skattefinansieret.

Hvad er velfærdsstatens rolle?

En velfærdsstat er en stat, der varetager en række funktioner, der har som intention at fremme velfærden for landets borgere. Målsætningen er lige adgang til en række offentlige tilbud, f. eks. på uddannelsesområdet samt et retskrav på kompensation for indtægtstab, f.

Hvilken velfærdsmodel har Tyskland?

Den selektive velfærdsmodel findes i europæiske lande som Tyskland og Frankrig. Her vægter man et fælles ansvar mellem staten, arbejdsgivere og arbejdstagere, når borgerne skal have velfærdsydelser som børnepasning og økonomisk understøttelse.

Hvad betyder universelle ydelser?

Den universelle velfærdsmodel De sociale ydelser er universelle og ikke selektive, således at retten til ydelsen er ens for alle uanset indkomst eller præferencer. Desuden er den skandinaviske velfærdsmodel gennem de høje omfordelinger med til at skabe en stor middelklasse.

Hvad betyder udfordringen for velfærdsstaten med hensyn til demografi?

Den demografiske forskydning vil have direkte betydning for arbejdsmarkedet og de offentlige finanser. Arbejdsstyrken vil blive reduceret, og det vil stille arbejdsmarkedet i en helt ny situation. Færre på arbejdsmarkedet vil også betyde relativt flere modtagere af bl.

Hvordan demografiske ændringer kan være en udfordring for velfærdsstaten?

at den demografiske udfordring medvirker til, at der i en årrække vil være underskud på den strukturelle saldo – underskuddet forventes at blive så stort, at vi kommer til at bryde Budgetlovens regler om det maksimalt tilladte underskud. Budgetloven brydes i perioden .

Hvad er eksterne klemmer?

De interne klemmer: klemmer på velfærdsstaten, der er frembragt af en indenlandsk udvikling. De eksterne klemmer: Den danske velfærdsstat presses også udefra.