Table of Contents:

 1. Er arbejdsskadeforsikring lovpligtigt?
 2. Hvad sker der hvis man ikke har en arbejdsskadeforsikring?
 3. Hvilke forsikringer er lovpligtige?
 4. Hvor længe kan man anmelde en skade?
 5. Hvem skal have lovpligtig arbejdsskadeforsikring?
 6. Hvem skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring?
 7. Hvornår skal der ikke tegnes arbejdsskadeforsikring?
 8. Hvor meget koster en arbejdsskadeforsikring?
 9. Hvornår er indehaveren af en virksomhed omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring?
 10. Hvor meget får man i arbejdsskade?
 11. Hvor meget får man i erstatning for arbejdsskade?
 12. Er mobning en arbejdsskade?
 13. Hvilken af disse forsikringer er lovpligtige at tegne?

Er arbejdsskadeforsikring lovpligtigt?

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at forsikre dine medarbejdere mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Du har pligt til det, uanset om dine medarbejdere arbejder lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt.

Hvad sker der hvis man ikke har en arbejdsskadeforsikring?

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, og en af dine ansatte kommer til skade, lægger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pengene ud for dig. Bagefter kommer du til selv at betale for erstatningerne til den tilskadekomne og for sagens behandling.

Hvilke forsikringer er lovpligtige?

Husk de lovpligtige forsikringer De lovpligtige og ofte påkrævede forsikringer er: Ansvarsforsikring til hunden eller hesten. Ansvarsforsikring til bilen, motorcyklen, scooteren, knallerten eller Speed Pedelec elcykel. Ansvarsforsikring til speedbåd, vandscooter eller jetski.

Hvor længe kan man anmelde en skade?

Du skal som hovedregel anmelde skaden hurtigst muligt til dit forsikringsselskab. Der er en overordnet forældelsesfrist på 3 år fra skadetidspunktet. Vær dog opmærksom på, at jo længere tid du venter med at anmelde en skade, jo sværere kan det være at dokumentere, at der er en sammenhæng mellem ulykken og dine gener.

Hvem skal have lovpligtig arbejdsskadeforsikring?

Forsikringspligt. I princippet skal alle, der beskæftiger medhjælp såvel i erhverv som i privat husholdning, købe en arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder ikke for staten og kommunerne, der forsikrer sig selv.

Hvem skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring?

Alle der antager medarbejdere til varigt, midlertidigt eller forbigående at udføre et stykke arbejde her i landet, er pligtig til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Det er ikke afgørende om arbejdet er lønnet eller ulønnet.

Hvornår skal der ikke tegnes arbejdsskadeforsikring?

For at sikre de ansatte ved arbejdsulykker, skal du tegne en forsikring gennem et privat forsikringsselskab. Du har dog ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i din private husholdning under 400 timer om året.

Hvor meget koster en arbejdsskadeforsikring?

Det koster mellem 1.200 og 2.000 kroner at tegne en arbejdsskadeforsikring for en revisor, ekspedient, arkitekt eller frisør. Mens det koster mellem 8.000 og 9.000 kroner at forsikre en murer eller tømrer mod arbejdsulykker.

Hvornår er indehaveren af en virksomhed omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring?

Ansatte, der arbejder mindre end 400 timer om året i en privat husstand, er dækket af arbejdsskadestyrelsen. Selvstændigt erhvervsdrivende – altså ejere af I/S og K/S - uden ansatte er ikke forpligtede til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Hvor meget får man i arbejdsskade?

Man kan få godtgørelse for mén, hvis man har permanente helbredsgener på grund af skaden, og det varige mén er på mindst 5 %. Det betyder, at du godt kan få anerkendt en arbejdsskade uden at få godtgørelse (hvis dit mén er under 5 %). Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den.

Hvor meget får man i erstatning for arbejdsskade?

Hvis tabet af erhvervsevne fastsættes til under 50 %, skal erstatningen udbetales som et engangsbeløb (kapitalerstatning). Hvis tabet af erhvervsevne er 50 % eller derover, er det muligt at få erstatning for op til 50 % tab af erhvervsevne udbetalt som et engangsbeløb.

Er mobning en arbejdsskade?

Det er kun ca. 6% af alle anmeldte psykiske lidelser, der bliver anerkendt som en arbejdsskade. Psykiske reaktioner på grund af et dårligt arbejdsmiljø fx mobning, manglende opbakning fra sin leder og kollegaer bliver som hovedregel ikke anerkendt som en arbejdsskade.

Hvilken af disse forsikringer er lovpligtige at tegne?

Hvis du ansætter personer til at arbejde for dig- hvad end det er lønnet eller ulønnet, er du forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Husk, at hvis du er ejer af virksomheden skal forsikringen tegnes så den dækker dig selv. Herudover er det lovpligtigt at tegne en erhvervssygdomsforsikring.