Table of Contents:

  1. Hvad er Grundejerforsikring?
  2. Hvad koster en husforsikring om året?
  3. Hvem kan tegne en husforsikring?
  4. Hvornår skal der tegnes entrepriseforsikring?
  5. Hvorfor skal man tegne en entrepriseforsikring?

Hvad er Grundejerforsikring?

Hus- og grundejerforsikring giver dig dækning for en lang række skader, du som husejer ikke selv er herre over, fx skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk m.v.

Hvad koster en husforsikring om året?

Prisen på husforsikringer spænder fra 3.500 kroner til 7.000 kroner om året for en typisk gennemsnitsfamilie, viser magasinet Forbrugerrådet Tænks test. Men husforsikringer varierer i pris alt efter husets beliggenhed, hustypen, størrelsen på huset og hvilket år, huset blev bygget.

Hvem kan tegne en husforsikring?

Når du køber hus – og højst sandsynligt i den forbindelse optager et realkreditlån, er det et krav fra dit realkreditinstitut, at du tegner en husforsikring herunder en brandforsikring, som gælder fra overtagelsesdagen, eller fra den dag, du får disposition over boligen.

Hvornår skal der tegnes entrepriseforsikring?

Du bør altid tegne en entrepriseforsikring, hvis du selv går i gang med en større om- eller tilbygning (selvbygger), eller hvis du selv står for dele af arbejdet på dit byggeprojekt (medbygger). Her bliver du nemlig selv ansvarlig for nogle af de skader, der kan opstå.

Hvorfor skal man tegne en entrepriseforsikring?

Med en entrepriseforsikring er du dækket, så længe byggeriet varer. Det betyder kort sagt, at dit byggeri er dækket, hvis der sker skader under nyopførelse, tilbygning eller større ombygningsprojekter. Derudover dækker entrepriseforsikringen typisk i tilfælde af stormskader, eller hvis der opstår brand i dit byggeri.