Table of Contents:

  1. Hvad er et stedfortrædende samtykke?
  2. Hvilken risiko er der når et retligt grundlag baseres på et samtykke?
  3. Hvad er en samtykkeerklæring?
  4. Hvornår skal kommunen opfylde sin oplysningspligt?
  5. Hvad betyder et samtykke?
  6. Hvad er en oplysningspligt?
  7. Hvordan ser en samtykkeerklæring ud?

Hvad er et stedfortrædende samtykke?

Stedfortrædende samtykke på den varigt inhabiles vegne en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende. Familieforholdet er ikke altid det afgørende.

Hvilken risiko er der når et retligt grundlag baseres på et samtykke?

Et samtykke skal være frivilligt. Formålet med et samtykke er at give de registrerede et valg og ikke mindst kontrol over personoplysninger om dem selv. Et samtykke anses derfor ikke for at være afgivet frivilligt, hvis den registrerede ikke har et reelt eller frit valg.

Hvad er en samtykkeerklæring?

En samtykkeerklæring er en skriftlig erklæring om dit samtykke til en bestemt handling. Samtykke betyder, at du frivilligt giver din tilladelse til, at en bestemt handling udføres. Et samtykke kan per definition kun gives frivilligt, og ikke under tvang, da der så ikke ville være tale om frivilligt samtykke.

Hvornår skal kommunen opfylde sin oplysningspligt?

Hvis du ikke har indsamlet personoplysninger direkte fra personen de vedrører, men fra tredjepart, gælder oplysningspligten stadig. I dette tilfælde skal du, ud over de andre oplysninger, altid oplyse om hvilken kilde personoplysninger er indsamlet fra.

Hvad betyder et samtykke?

Samtykke er et fælles ansvar, og handler om at udtrykke at man er enige om noget. Det kan fx være at du har lyst til at flirte eller have sex. Eller at du gerne vil vide om en anden har lyst til det. Så kan du udtrykke det med dit sprog eller din krop.

Hvad er en oplysningspligt?

Hvad er oplysningspligten? Oplysningspligten indebærer, at du som dataansvarlig har pligt til at give den registrerede en række oplysninger, når du indsamler og behandler personoplysninger om vedkommende. Det gælder ikke først, når den registrerede spørger efter dem – du skal give oplysningerne på eget initiativ.

Hvordan ser en samtykkeerklæring ud?

SAMTYKKEERKLÆRING (EKSEMPEL) Mit navn; Min adresse; Mit telefonnummer, og Min specifikke farvekode. Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Selskabet med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplys- ninger.