Table of Contents:

  1. Kan man sige op uden grund?
  2. Kan man godt sige op over sms?
  3. Hvornår kan man få dagpenge hvis man selv siger op?
  4. Hvad skal jeg skrive i en opsigelse?
  5. Hvornår laver man en fratrædelsesaftale?
  6. Hvad betyder fratræde?

Kan man sige op uden grund?

Det er ifølge dagpengereglerne altid din a-kasse, der vurderer, om din grund til arbejdsophør eller afslag på jobtilbud karakteriseres som en “gyldig grund”. Det er derfor altid en god idé at kontakte Min A-kasse eller din faglige organisation, hvis du går med overvejelser om at sige op.

Kan man godt sige op over sms?

Opsige job på e-mail eller sms Som udgangspunkt kan du også sige op i en sms, medmindre din arbejdsgiver ikke anerkender sms som kommunikationsform. Det kan fremgå af din kontrakt, en personalepolitik og evt. overenskomst.

Hvornår kan man få dagpenge hvis man selv siger op?

Karantæne hvis du selv siger op Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du er blevet opsagt, vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. Karantænen er effektiv.

Hvad skal jeg skrive i en opsigelse?

Hvad skal min skriftlige opsigelse indeholde?
  • Dato for den dag du afleverer opsigelsen.
  • En sætning eller to om at du ønsker at opsige din stilling.
  • Dato for din sidste arbejdsdag (med udgangspunkt i dit opsigelsesvarsel)
  • Underskrift fra dig som medarbejder (hvis du afleverer en udprintet version)

Hvornår laver man en fratrædelsesaftale?

Når du skal sige farvel til en medarbejder, er et godt alternativ til en opsigelse en fratrædelsesaftale. Med en gensidig aftale kan du som arbejdsgiver sikre, at både virksomheden og den fratrædende medarbejder tilgodeses. Det skaber en god afslutning på samarbejdet, at der også samarbejdes om en fratrædelsesaftale.

Hvad betyder fratræde?

Du er opsagt, når du har modtaget en opsigelse fra din arbejdsgiver. Du er fratrådt, når et eventuelt opsigelsesvarsel er udløbet, og du derfor ikke længere er ansat.