Table of Contents:

  1. Hvor mange penge må man have i lommen?
  2. Hvordan bruger man en betalingslinje?
  3. Kan forretninger nægte at modtage kontanter?
  4. Er det lovligt at afvise kontanter?
  5. Hvor meget må butikker modtage kontant?

Hvor mange penge må man have i lommen?

Fra den 1. juli 2021 nedsættes det beløb man maksimalt modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Samtidigt gælder 8.000 kroners grænsen stadigt. Det er en del af de ændrede regler i hvidvaskloven, der fra den dag angiver at det er ulovligt at modtage 20.000 kr.

Hvordan bruger man en betalingslinje?

Hvis du bruger netbank, skal du kopiere hele betalingslinjen og sætte den ind. Betalingslinjen er den samme for alle betalinger til Skattekontoen. Når du har gennemført den første betaling, behøver du derfor ikke at kopiere betalingslinjen, hver gang du har indberettet.

Kan forretninger nægte at modtage kontanter?

Loven fastlægger nye regler for, hvornår en butik eller en anden betalingsmodtager er forpligtet til at modtage kontanter. Som hovedregel er butikker eller andre betalingsmodtagere forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

Er det lovligt at afvise kontanter?

Hvis en butik ønsker at afvise kontanter allerede fra kl. 20.00, skal butikken underrette Finanstilsynet herom. Butikker har desuden ikke pligt til at tage imod kontanter, hvis der er tale om fjernsalg eller et salg i et egentligt selvbetjeningsmiljø – fx en parkeringsautomat.

Hvor meget må butikker modtage kontant?

Hvidvasklovgivningens maksimumgrænse. Det følger af hvidvasklovgivningen, at det for erhvervsdrivende er forbudt at modtage mere end 50.000 kr. som kontant betaling. Maksimumgrænsen kan ikke omgås ved, at betalingen sker i rater.