Table of Contents:

 1. Hvordan kan man stoppe en olieforurening?
 2. Hvordan opstår olieforurening?
 3. Hvad sker der ved at drikke forurenet vand?
 4. Hvad gør olien ved miljøet?
 5. Hvad kan man gøre for at beskytte grundvandet?
 6. Hvad er konsekvenserne ved olie?
 7. Hvorfor tror man at der er olie i Arktis?

Hvordan kan man stoppe en olieforurening?

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til kommunen og Topdanmark, hvor olieselskaberne har tegnet en forsikring. Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

Hvordan opstår olieforurening?

Olie (olieforurening), Den olieforurening, der får størst opmærksomhed, er de store udslip, når tankskibe forliser, og olieboringer kommer ud af kontrol. Sker en sådan ulykke nær kysten, kan konsekvenserne blive meget alvorlige.

Hvad sker der ved at drikke forurenet vand?

Du skal især være opmærksom, hvis du får diarré, opkast og feber efter at have drukket forurenet vand. Mange maveproblemer går over af sig selv i løbet af et par dage. Men hvis det fortsætter eller bliver værre (blod i afføringen, feber), skal du søge læge.

Hvad gør olien ved miljøet?

Når olie slipper ud i naturen, forurener det drikkevandet. Mennesker og dyr bliver syge på grund af giftige kemikalier i vandet. Skove bliver til øde landskaber, og plantelivet dør. Afbrænding af olie skader også miljøet.

Hvad kan man gøre for at beskytte grundvandet?

Beskyttelsen af det danske grundvand sker blandt andet gennem:
 1. De nationale vandplaner.
 2. Pesticidhandlingsplaner.
 3. Den nationale godkendelsesordning for pesticider, som siger, at alle pesticider, der anvendes i Danmark, skal være godkendt af Miljøstyrelsen.
 4. Harmonikrav for udspredning af husdyrgødning mv.

Hvad er konsekvenserne ved olie?

Når olie slipper ud i naturen, forurener det drikkevandet. Mennesker og dyr bliver syge på grund af giftige kemikalier i vandet. Skove bliver til øde landskaber, og plantelivet dør. Afbrænding af olie skader også miljøet.

Hvorfor tror man at der er olie i Arktis?

DET STORE OG SÅRBARE UKENDTE Det skyldes manglende kortlægning, stigende vandstand i havene, smeltende permafrost og kysterosion. Hvis et olieudslip finder sted, er Arktis særligt sårbar, da mulighederne for at reagere er små. Regionen er meget fjerntliggende, og mandskab kan være nødsaget til at rejse langt.