Table of Contents:

  1. Hvor lang tid kan man få sygedagpengerefusion?
  2. Kan man få sygedagpenge hvis man ikke er medlem af en a kasse?
  3. Hvor længe har man ret til fuld løn under sygdom?
  4. Hvor længe kan sygedagpenge forlænges?
  5. Hvis sygedagpenge ikke kan forlænges?
  6. Kan man få barselsdagpenge uden at være medlem af en a kasse?

Hvor lang tid kan man få sygedagpengerefusion?

Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Under et sygedagpengeforløb modtager den sygemeldte en individuel og tæt opfølgning.

Kan man få sygedagpenge hvis man ikke er medlem af en a kasse?

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav: Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Hvor længe har man ret til fuld løn under sygdom?

Regler for betaling af sygedagpenge I skal betale sygedagpenge til medarbejdere i op 30 dages uafbrudt sygefravær (arbejdsgiverperioden). Det er dog en betingelse, at medarbejderen har været ansat hos jer i 8 uger og har arbejdet mindst 74 timer i den periode.

Hvor længe kan sygedagpenge forlænges?

Forlængelsen kan være op til 69 uger. Hvis du er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis lægen vurderer, at du kan blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på et sygehus tæller ikke med i de 134 uger.

Hvis sygedagpenge ikke kan forlænges?

Kan sygedagpengene ikke forlænges, og er borgeren fortsat uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har pågældende ret til et jobafklaringsforløb. Ved ophør af første jobafklaringsforløb har personen ret til et eller flere jobafklaringsforløb herefter.

Kan man få barselsdagpenge uden at være medlem af en a kasse?

Hvis du er ledig uden at være medlem af en a-kasse, og dermed ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, kan du heller ikke modtage barselsdagpenge. Er du frivilligt ledig, eksempelvis som hjemmegående, eller modtager du kontanthjælp eller ledighedsydelse, kan du ikke få barselsdagpenge.