Table of Contents:

 1. Hvornår er en afgørelse meddelt?
 2. Hvad sker der hvis man bliver indberettet til kommunen?
 3. Hvad sker der når kommunen modtager en underretning?
 4. Hvem kan se en underretning?
 5. Hvor hurtigt skal kommunen reagere på en underretning?
 6. Hvad er en familieafdeling?
 7. Kan man anmelde anonymt til kommunen?
 8. Hvornår skal forældre partshøres?
 9. Hvad er en indberetning til kommunen?
 10. Hvornår skal man indberette til kommunen?
 11. Hvordan fungerer en underretning?
 12. Hvordan behandles en underretning?
 13. Hvornår slettes en underretning?
 14. Hvis man er bekymret for en borger?

Hvornår er en afgørelse meddelt?

Når sagen er afgjort, skal afgørelsen udformes i en kommunikerbar form for at kunne medføre de virkninger, den tilsigter. En afgørelse, skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Hvad sker der hvis man bliver indberettet til kommunen?

Når kommunen modtager en underretning, undersøger de sociale myndigheder barnets forhold. Myndighederne er forpligtet til at igangsætte en undersøgelse på baggrund af underretningen, herunder vurdere barnets sikkerhed og risikoen for yderligere vold eller overgreb.

Hvad sker der når kommunen modtager en underretning?

Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Hvem kan se en underretning?

Det kan være naboer, veninder, familie eller andre. Man kan også selv henvende sig til kommunen, hvis man har brug for hjælp.

Hvor hurtigt skal kommunen reagere på en underretning?

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning vurdere, om barnet eller den unges udvikling er i fare, og om der er behov for at igangsætte akutte foranstaltninger (Serviceloven § 155, stk. 2).

Hvad er en familieafdeling?

Når vi i Familieafdelingen får kendskab til, at et barn eller en ung ikke trives, undersøger vi barnets forhold. Undersøgelsen vil afdække barnets behov og de ressourcer og vanskeligheder, der er i familien.

Kan man anmelde anonymt til kommunen?

Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anonymt anmelde det til kommunen med denne blanket. Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Hvornår skal forældre partshøres?

Børn bør partshøres i børnehøjde Ombudsmanden konkluderede, at Ankestyrelsen ikke havde gjort det tilstrækkeligt klart for børnene, hvad sagen drejede sig om, og hvad børnene skulle forholde sig til. Endvidere var fremgangsmåden ikke hensigtsmæssig eller hensynsfuld over for børnene.

Hvad er en indberetning til kommunen?

En underretning er en henvendelse om bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. En underretning kan være en oplysning om bekymring fra en fagperson eller en privat borger. Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt.

Hvornår skal man indberette til kommunen?

Alle har underretningspligt Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen. Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Hvordan fungerer en underretning?

En underretning er en henvendelse om bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. En underretning kan være en oplysning om bekymring fra en fagperson eller en privat borger. Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt.

Hvordan behandles en underretning?

Når kommunen modtager en underretning skal underretter have kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage, jf. Serviceloven § 155 b stk. 1. Det er kommunens opgave og ansvar at vurdere og træffe beslutning i forhold til, om der skal foretages en politianmeldelse.

Hvornår slettes en underretning?

Når der kommer en underretning på ens barn, vil det stå i ens sagsmappe til evig tid, men det er et krav, at kommunen laver en tydelig note om, at underretningen er vurderet grundløs, hvis det er konklusionen på sagen.

Hvis man er bekymret for en borger?

Kommunen og andre kan give råd og hjælp Kommunen skal hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning og hjælp. Også private organisationer tilbyder rådgivning, hvor du kan henvende dig anonymt. Fx kan du skrive, chatte, ringe og sende sms til Børnetelefonen. Ring gratis til Børnetelefonen: 116 111.