Table of Contents:

  1. Kan man selv lave årsrapport?
  2. Hvorfor virksomheder udarbejder regnskaber?
  3. Hvad er fristen for indsendelse af årsrapport?
  4. Hvornår skal årsregnskab afleveres enkeltmandsvirksomhed?
  5. Hvem udarbejder regnskab?
  6. Hvor langt er et regnskabsår?
  7. Hvem skal indsende årsrapport?
  8. Hvornår enkeltmandsvirksomheder skal anvende reglerne i årsregnskabsloven?

Kan man selv lave årsrapport?

Lav selv årsregnskabet Du må gerne selv lave dit regnskab. Anskaf dig et regnskabsprogram og sæt dig ordentligt ind i det, og du kan og må lave regnskabet selv.

Hvorfor virksomheder udarbejder regnskaber?

Dit årsregnskab giver dig et overblik over din virksomheds økonomi, fx din virksomheds indtægter, udgifter, formue, pengestrømme, Det hjælper dig altså med at se, hvordan din virksomheds økonomi har det - fx kan du se, om du har overskud eller underskud.

Hvad er fristen for indsendelse af årsrapport?

Hovedreglen er, at årsrapporten skal være indsendt senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen kortere, da de skal have indsendt årsrapporten inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvornår skal årsregnskab afleveres enkeltmandsvirksomhed?

Årsregnskabet skal indgå i en årsrapport, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsåret er slut.

Hvem udarbejder regnskab?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder i Danmark udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven. Detaljegraden af regnskabet afhænger af din regnskabsklasse. Din regnskabsklasse vil typisk være regnskabsklasse A eller regnskabsklasse B, hvorfor det er dem, vi vil se nærmere på nu.

Hvor langt er et regnskabsår?

Selskabets regnskab føres over 12 måneder ad gangen og kaldes for et regnskabsår. Det, du indberetter i slutningen af regnskabsåret, kaldes derfor for et årsregnskab.

Hvem skal indsende årsrapport?

Alle iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) skal som udgangspunkt udarbejde og indberette en årsrapport, medmindre de er undtaget grundet forhold som rekonstruktion og konkurs. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Hvornår enkeltmandsvirksomheder skal anvende reglerne i årsregnskabsloven?

En enkeltmandsvirksomhed har ingen revisionspligt, og behøver derfor ikke at udarbejde årsregnskab samt skatteregnskab, dog vil det være en god idé at få det gjort, hvis man har meget aktivitet i sit firma. Vælger man at få udarbejdet et årsregnskab, skal dette følge årsregnskabsloven for en klasse A virksomhed.