Table of Contents:

  1. Hvad betyder en P-værdi på 0?
  2. Hvornår er et resultat signifikant?
  3. Hvad betyder en P værdi på 1?
  4. Hvad er en nulhypotese binomialfordeling?
  5. Hvad skal en p værdi være?
  6. Hvordan beregnes en p værdi?
  7. Hvad vil det sige at noget er signifikant?

Hvad betyder en P-værdi på 0?

Det er blevet normalt at sige, at en p-værdi, som er 0,05 eller lavere, er statistisk signifikant. Og forskere konkluderer da også gerne, at deres undersøgelse påviser en effekt, hvis den forkaster nulhypotesen.

Hvornår er et resultat signifikant?

Et testresultat kaldes statistisk signifikant, når det efter prognosen er usandsynligt, at det er fremkommet alene ved stikprøvefejl, ifølge en sandsynlighedstærskel: signifikansniveauet. Statistisk signifikans indebærer ikke vigtighed eller praktisk betydning.

Hvad betyder en P værdi på 1?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.

Hvad er en nulhypotese binomialfordeling?

Derfor er der tale om en binomialfordeling b(600,1/6). Under forudsætning af nulhypotesen, at tankelæseren gætter, er sandsynlighederne for antal rigtige gæt vist i dette histogram. Når man gætter vil man forvente at få et rigtigt svar i p = 1/6 af kastene, og det er n · p = 600 · 1/ rigtige ud af de 600 gæt.

Hvad skal en p værdi være?

P'et står for ”probability”, og p-værdien angiver sandsynligheden for at observere noget, der er lige så stort eller større end det man har fundet i sit studie, hvis der i virkeligheden ikke er nogen forskel.

Hvordan beregnes en p værdi?

P-værdien er sandsynligheden for at gøre en observation som afviger mindst lige så meget fra nulhypotesen som det konkrete resultat. For at kunne beregne sin p-værdi i sin hypotesetest, er man nødt både at have observeret resultater og derefter udregnet forventede resultater i sit forsøg.

Hvad vil det sige at noget er signifikant?

I daglig tale betydersignifikant” vigtigt, men i forhold til statistik betydersignifikant” sand- synligvis sandt (altså ikke påvirket af tilfældigheder). Et resultat i undersøgelsen kan være sandt uden at være vigtigt.