Table of Contents:

  1. Hvordan bliver psykisk syge behandlet?
  2. Hvordan er det at have en psykisk sygdom?
  3. Hvordan behandlede man psykisk syge i gamle dage?
  4. Hvorfor er jeg psykisk syg?
  5. Hvordan kan man se børn er skizofren?
  6. Hvad er Selvstigmatisering?

Hvordan bliver psykisk syge behandlet?

Terapi er en vigtig del af behandlingen, når man lider af en psykisk sygdom. Terapi er samtaler med en behandler fx en psykolog, hvor man lærer om sin sygdom, bryder uhensigtsmæssige mønstre og får redskaber til at komme sig over sin sygdom, eller dæmpe de symptomer man har.

Hvordan er det at have en psykisk sygdom?

Symptomer er det, man oplever og føler selv, som at være trist og føle håbløshed. Tegn er hvad andre observerer, som at du er ophidset eller har åndenød. Psykiske sygdomme kan vise sig som: Påfaldende adfærd, fx gentagen håndvask.

Hvordan behandlede man psykisk syge i gamle dage?

Behandlingen af sindsyge var meget rationel: Man lindrede med varme bade, opmuntring, urter, gnubben under fødderne og afpassede chokeffekter. I Nordens oldtid kunne folk blive "bindegale", så der måtte lægges bånd på dem, eller de kunne slås med "bevogtningssygdom" (sindssyge).

Hvorfor er jeg psykisk syg?

Hvorfor bliver man psykisk syg? Ingen ved med sikkerhed, hvorfor man får en psykisk sygdom. Somme tider udsættes vi for psykiske belastninger, som vi har svært ved at rumme og takle. Nogle mennesker er mere sårbare end andre, men alle kan blive angste, deprimerede eller begynde at se og høre ting, der ikke er der.

Hvordan kan man se børn er skizofren?

Skizofreni udvikler sig ofte mere langsomt og snigende hos børn og unge end hos voksne. Der kan ofte gå nogle år, in den de første symptomer opstår, til en læge kan stille en sikker diagnose. Symptomer på skizofreni kan både forekomme enkeltvis og i mange forskellige kombinationer.

Hvad er Selvstigmatisering?

Selvstigmatisering er udbredt Personer, som har en psykisk sygdom, diskriminerer ofte sig selv. Det giver sig fx udtryk i, at mange vælger at være tilbageholdende med at fortælle om deres psykiske lidelse.