Table of Contents:

  1. Hvad betyder ordet somatisering?
  2. Hvad er somatiske diagnoser?
  3. Hvad er et somatisk plejehjem?
  4. Hvad er somatisk sygdom og sygepleje?
  5. Hvad er somatisk plejebolig?
  6. Hvordan kan somatiske og psykiske sygdomme hænge sammen?
  7. Hvad betyder Uns i en diagnose?
  8. Hvad er DZ039?

Hvad betyder ordet somatisering?

Somatisering er en betegnelse for kropslige symptomer, hvor somatiske forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i forhold til de oplevede gener. Videnscenteret har forsket i en række sammenhænge undersøgt forholdet mellem PTSD og somatiseringsgraden.

Hvad er somatiske diagnoser?

En væsentlig forklaring er somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og overvægt, der forekommer hyppigere hos psykiatriske patienter. Derudover sker det, at somatisk sygdom - både kronisk og akut - overses hos mennesker med psykisk sygdom.

Hvad er et somatisk plejehjem?

Toftegården er et somatisk plejehjem, der henvender sig til ældre borgere med betydelig og varig fysisk og/eller psyko-social funktionsnedsættelse, som er berettiget til hjælp og støtte efter servicelovens §83 og §83a.

Hvad er somatisk sygdom og sygepleje?

Faget ”Somatisk sygdom og sygepleje” indeholder mange forskellige faglige temaer inden for områderne anatomi, fysiologi, sygdomslære og sygepleje. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne udføre sygepleje i et tværprofessionelt samarbejde.

Hvad er somatisk plejebolig?

Inden for det somatiske område arbejder sundhedspsykologerne med intervention og udvikling i forhold til såvel patienter/pårørende som personale ansat indenfor offentlige og private organisationer, dvs. på sygehuse, klinikker, i patientforeninger, behandlings- og rådgivningscentre, som privatpraktiserende m.v .

Hvordan kan somatiske og psykiske sygdomme hænge sammen?

Mennesker med svær psykisk sygdom er en udsat gruppe. De får flere somatiske sygdomme og dør 15-20 år før gennemsnitsbefolkningen, og de har ofte oveni en usund livsstil med rygning, alkohol, stofmisbrug samt usund kost og en fysisk inaktiv hverdag.

Hvad betyder Uns i en diagnose?

UNS: uden nærmere specifikation.

Hvad er DZ039?

Er patienten henvist på mistanke om en ubestemt lidelse, anvendes diagnosekoden DZ039 Obs for ikke spec. sygdom/tilstand og kan derefter suppleres med diagnosekoden for den bestemte lidelse der mistænkes.