Table of Contents:

  1. Hvad betyder Ok tegnet i andre lande?
  2. Hvad betyder 3 fingre i vejret?
  3. Hvad står peace tegnet for?
  4. Hvad symbolisere v?
  5. Hvad betyder Fredstegnet?

Hvad betyder Ok tegnet i andre lande?

Det amerikanske OK-tegn, der dannes ved at spidsen af pegefinger møder tommelfinger og danner en cirkel, der også er overtaget af dykkere, når de under havets overflade viser hinanden, at de har det godt, betyder i lande som Brasilien og Tyrkiet, at man sidestiller hele den person, man gør tegnet til, med den mest ...

Hvad betyder 3 fingre i vejret?

Ifølge Balkan-ekspert Karsten Fledelius er de tre fingre i vejret oprindeligt et ortodokst tegn for den kristne treenighed. Men med tiden har det udviklet sig til at blive en markering af de forskelle, der delte eks-Jugoslavien – troen.

Hvad står peace tegnet for?

Fredssymbolet er egentlig et anti-atomvåben-symbol. Tegnet blev udformet i anledning af en demonstration mod kernevåben i London i 1958. Den engelske designer og billedkunstner Gerald Holtom anvendte flagsignalerne for bogstaverne N og D – som en forkortelse for “Nuclear Disarmament” (atomnedrustning).

Hvad symbolisere v?

victory 'sejr'), tegn, som dannes ved at strække og sprede pege- og langfingeren ud. Tegnet blev under 2. Verdenskrig symbol for de allieredes, særlig briternes, sejrsvilje.

Hvad betyder Fredstegnet?

Fredssymbolet er egentlig et anti-atomvåben-symbol. Tegnet blev udformet i anledning af en demonstration mod kernevåben i London i 1958. Den engelske designer og billedkunstner Gerald Holtom anvendte flagsignalerne for bogstaverne N og D – som en forkortelse for “Nuclear Disarmament” (atomnedrustning).