Table of Contents:

  1. Hvad gør en nævning?
  2. Hvordan aflønnes domsmænd?
  3. Hvor mange nævninge i byretten?
  4. Hvorfor har vi lægdommere?
  5. Hvornår er det relevant at have henholdsvis nævninge og domsmænd med i retten?

Hvad gør en nævning?

Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel. I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Hvordan aflønnes domsmænd?

Man bliver typisk indkaldt til at fungere som domsmand eller nævning 2-4 gange om året. Man får et vederlag på 1.100 kr. for hver dag, man fungerer som domsmand eller nævning, desuden får man sin transport betalt.

Hvor mange nævninge i byretten?

Det vil derfor ofte være større sager, hvor der er tale om meget alvorlig kriminalitet, for eksempel drabssager. Sagerne bliver behandlet i byretterne, hvor retten består af tre juridiske dommere og seks nævninge. Landsretten behandler ankesager som nævningesager, når der har medvirket nævninge i byretten.

Hvorfor har vi lægdommere?

Hvorfor blive lægdommer? Nævninge og domsmænd er med til at løfte en ansvarsfuld og samfundsmæssigt vigtig opgave. Som lægdommer er man nemlig med til at sikre, at et bredt udsnit af befolkningen tager del i det store ansvar, det er at vurdere skyld og bestemme straf.

Hvornår er det relevant at have henholdsvis nævninge og domsmænd med i retten?

De skal i de kommende år jævnligt som medlem af retten, enten som domsmand eller som nævning, tage stilling til, om personer er skyldige i at have begået strafbare forhold og - såfremt skyldsspørgsmålet besvares bekræftende - være med til at fastsætte straffen for lovovertrædelsen.