Table of Contents:

  1. Hvor behandles myelomatose?
  2. Hvad er let kæde myelomatose?
  3. Kan myelomatose helbredes?
  4. Hvordan opdages myelomatose?
  5. Kan man overleve knoglemarvskræft?
  6. Hvad er Smouldering myelomatose?
  7. Hvad er non sekretorisk myelomatose?

Hvor behandles myelomatose?

Behandling af myelomatose Myelomatose kan ikke helbredes, men gode behandlingsmuligheder kan bringe sygdommen i ro i længere perioder. Behandlingen kan f. eks. være kemoterapi, stamcelletransplantation eller anden medicinsk behandling.

Hvad er let kæde myelomatose?

Hos patienter, hvor produktionen af lette kæder er høj, vil der derfor ”svømme” lette kæder over i urinen, mens der hos raske personer normalt ikke findes frie lette kæder i urinen. Denne form for myelomatose omtales normalt som let kæde myelomatose.

Kan myelomatose helbredes?

Myelomatose er en kronisk sygdom, der ikke kan helbredes, men sygdommen kan behandles og bringes i ro. Din læge vurderer, hvilken behandling du skal have på baggrund af din alder, sygdommens udvikling og om du har andre sygdomme.

Hvordan opdages myelomatose?

Diagnosen myelomatose stiller man på baggrund af symptomer og fund af M-komponent i blodet eller Bence Jones-protein i urinen, forhøjet koncentration af en fri let kæde i blodet, tegn til angreb på knoglevævet ved røntgenundersøgelse eller CT-scanning og ved påvisning af myelomceller i knoglemarvsprøver.

Kan man overleve knoglemarvskræft?

Man kan stadig ikke helbrede myelomatose, men nogle patienter lever i mange år uden tilbagefald af sygdommen. De fleste patienter har dog tilbagefald af sygdommen og må igen i behandling. For mange patienter er deres forløb præget af gentagne tilbagefald med ny behandling og derefter igen en periode med ro i sygdommen.

Hvad er Smouldering myelomatose?

Overvågning af 'sovende' myelomatose, hvor der ikke er symptomer eller organpåvirkning. I nogle tilfælde har man myelomatose, uden at sygdommen påvirker ens organer og væv. Det kaldes sovende myelomatose (smoldering myeloma).

Hvad er non sekretorisk myelomatose?

Non-sekretorisk myelomatose (