Table of Contents:

 1. Hvor offentliggøres konkurser?
 2. Hvor kan man læse om konkurser?
 3. Er der nye konkurser?
 4. Hvornår skal der afsiges konkursdekret?
 5. Hvornår skal et rekonstruktionsforslag senest være udarbejdet?
 6. Hvilken dag er Fristdag ved konkursen?
 7. Hvornår offentliggøres dødsfald i Statstidende?
 8. Hvad koster en dødsannonce i Statstidende?
 9. Hvor mange konkurser er der i Danmark?
 10. Hvad betyder konkursdekret afsagt?
 11. Hvad er et konkursdekret?
 12. Hvad er et massekrav?

Hvor offentliggøres konkurser?

Hvis du har penge til gode hos personer eller virksomheder, så bør du jævnligt tjekke Statstidende. Hvis personen/virksomheden, der skylder dig penge f. eks. går bort eller konkurs, så vil der blive indrykket et proklama i Statstidende.

Hvor kan man læse om konkurser?

Statstidende er en publikation udgivet af det offentlige, som man typisk hører om i forbindelse med dødsfald, konkurser og tvangsauktioner.

Er der nye konkurser?

Hørning Holding ApS er under konkurs Hørning Holding ApS, der pr. er erklæret som værende 'under konkurs', havde tidligere statussen 'normal'.

Hvornår skal der afsiges konkursdekret?

Når skifteretten har modtaget konkursbegæringen, indkalder skifteretten til et møde for at få flere oplysninger om din eller virksomhedens økonomiske forhold. Skifteretten vurderer så, om du eller din virksomhed skal tages under konkursbehandling – dét der også er kendt som at “afsige et konkursdekret”.

Hvornår skal et rekonstruktionsforslag senest være udarbejdet?

Det handler eksempelvis om resultatet af eventuel drift af virksomhed og samtlige oplysninger om, hvornår et rekonstruktionsforslag forventes sendt til kreditorerne. Redegørelsen skal sendes til skifteretten og alle kendte kreditorer senest tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Hvilken dag er Fristdag ved konkursen?

Fristdagen er derfor altid tidligere end dagen for konkursdekret. Fristdagen er derfor som udgangspunkt den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering. Det er dagen hvor begæringen modtages, som er afgørende for fristdagen. Tidspunktet er ligegyldigt.

Hvornår offentliggøres dødsfald i Statstidende?

Som hovedregel kan du indrykke en meddelelse i Statstidende på et hvilket som helst tidspunkt efter dødsfaldet. Du kan altså selv vælge, om du vil gøre det før eller efter, at der er truffet afgørelse om dødsboets behandlingsform. Skal det være før, skal du dog have skifterettens tilladelse.

Hvad koster en dødsannonce i Statstidende?

Årsagen til, at der skal indrykkes en dødsannonce her er, at der kan være ukendte arvinger og kreditorer til afdødes bo, som hermed informeres herom. Hvis de ikke har meldt sig inden otte uger, mister de kravet på deres andel af boet. Det koster i dag 300 kr. at indrykke en dødsannonce i Statstidende.

Hvor mange konkurser er der i Danmark?

I hele 2021 var der samlet set 2146 konkurser blandt aktive selskaber, hvilket er det laveste niveau siden 2015. - 2021 bød på det laveste antal konkurser i seks år.

Hvad betyder konkursdekret afsagt?

Når konkursdekretet er afsagt, mister du eller virksomhedens ledelse retten til at råde over aktiver og passiver. I stedet er det den valgte kurator, som realiserer og træffer alle beslutninger, som før var overladt til direktion eller bestyrelse.

Hvad er et konkursdekret?

Når konkursdekretet er udstedt, mister virksomheden retten til handle. Det vil sige, at virksomheden mister retten til at overdrage eller bortgive virksomhedens ejendele, modtage betaling og andre ydelser. Når virksomheden er erklæret konkurs af Skifteretten, vil alle virksomhedens kreditorer blive sidestillet.

Hvad er et massekrav?

Massekrav – første led i konkursordnen Forinden provenuet fordeles fratrækkes dog omkostningerne ved konkursens indtræden og omkostninger ved boets behandling. Derudover også gæld, som konkursboet har pådraget sig under behandlingen af konkursboet. Disse kaldes også massekrav, og fremgår af konkurslovens § 93.