Table of Contents:

  1. Hvad er reglerne for snerydning?
  2. Hvem skal skovle sne?
  3. Hvor ofte skal man rydde sne?
  4. Kan man få en bøde for ikke at skovle sne?
  5. Hvilke veje bliver ryddet for sne?
  6. Hvornår skal der rydes sne?
  7. Hvornår er det bedst at skovle sne?

Hvad er reglerne for snerydning?

Hvilke regler gælder for snerydning? Det er et lovkrav, at du som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer. Derudover skal du forebygge glat føre ved at strø grus eller lignende.

Hvem skal skovle sne?

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Hvor ofte skal man rydde sne?

Snerydningen skal finde sted så hurtigt som muligt, efter at der er faldet sne. Du skal sørge for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset mellem kl. 07-22 i hverdagene og mellem kl. 08-22 om søndagen.

Kan man få en bøde for ikke at skovle sne?

Hvad sker der, hvis jeg undlader at snerydde? Hvis du ikke overholder reglerne om snerydning, kan kommunen vælge at saltet og ryddet – men på din regning. Du kan også få en bøde af politiet for at sløse med snerydningen, typisk i omegnen af 150-200 kr.

Hvilke veje bliver ryddet for sne?

Reglerne for snerydning på privat vej Hvis du selv skal klare snerydningen, skal du rydde til midten af kørebanen, og din genbo skal rydde den anden halvdel af kørebanen. Hvis du derimod bor på en offentlig vej, er det kommunen, der står for snerydningen og glatførebekæmpelsen af kørebanen.

Hvornår skal der rydes sne?

Snerydningen skal finde sted så hurtigt som muligt, efter at der er faldet sne. Du skal sørge for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset mellem kl. 07-22 i hverdagene og mellem kl. 08-22 om søndagen.

Hvornår er det bedst at skovle sne?

Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 7-22 på dagene mandag til lørdag. Søndag kan du sove længe. Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 8-22. Ligger din grund ud til steder, hvor der færdes mange mennesker – fx en biograf eller et teater – skal du rydde sne også efter klokken 22.