Table of Contents:

 1. Hvad er det vigtigste råstof i cement?
 2. Hvad koster en sæk cement?
 3. Hvad laves cement?
 4. Er mørtel og cement det samme?
 5. Er der forskel på cement?
 6. Hvilke typer råstoffer findes der?
 7. Hvilket råstof findes ikke i Danmark?
 8. Hvor mange liter er der i en pose cement?
 9. Hvordan fremstilles beton?
 10. Hvor bliver beton produceret?

Hvad er det vigtigste råstof i cement?

Det vigtigste råstof ved produktion af cement er kridt. Cement oftest er en brændt og formalet blanding af kridt og sand.

Hvad koster en sæk cement?

Cement 25kg Belægningssten
 • Aalborgportland Basis Cement Gray 25Kg. 5,0. 25 kg. ...
 • Aalborgportland Rapid Gray 25Kg. 25 kg. fra65 kr. ...
 • Danalim Cement Strength Mortar 25kg. 25 kg. fra40 kr. ...
 • Aalborgportland White 25Kg. Tætningsmasse, Kemikalier & Fyldstof. fra98 kr. ...
 • Aalborgportland Mester Gray 25Kg. Tætningsmasse, Kemikalier & Fyldstof.

Hvad laves cement?

Cement er fremstillet af 3/4 kalk og 1/4 ler. Kalk og ler blandes sammen og brændes i en cementovn. Herefter knuses det brændte kalk og ler til pulver, der er den færdige cement. Når cement blandes med vand, begynder det at hærde op.

Er mørtel og cement det samme?

Cementmørtel. Indeholder kun cement som bindemiddel, og mørtlen hærder, når vand og cement blandes. Cementmørtel har meget stor styrke, men svinder tilsvarende kraftigt under hærdningen.

Er der forskel på cement?

Cementtyperne adskiller sig blandt andet i forhold til styrke, varmeudvikling, holdbarhed og farve. Fælles for alle typerne er, at de alle er højstyrkecementer, som betyder, at der skal anvendes cirka 35 % mindre cement, end hvis det var cement med lav styrke, og derfor har de en ekstraordinær holdbarhed.

Hvilke typer råstoffer findes der?

Råstoffer kan deles op i fire forskellige hovedgrupper: Mineralske råstoffer, fossile brændsler, råstoffer fra planteriget og råstoffer fra dyreriget. Mineralske råstoffer, er de forskellige stoffer man finder nede i jorden, som; jern, kobber, ædelmetallerne, uran, salt, og mange mange flere.

Hvilket råstof findes ikke i Danmark?

I Danmark udvinder vi sand, grus, sten, tørv, ler, plastisk ler, moler og kalk fra undergrunden....De fleste råstoffer er ikke-fornybare:
 • Metaller gendannes ikke i jorden, for mængden af grundstoffer er konstant. ...
 • Olie og kul dannes af gamle dyre- og planterester, men med en hastighed på millioner af år.

Hvor mange liter er der i en pose cement?

En pose giver ca. 20 liter færdig beton.

Hvordan fremstilles beton?

Produktionen af beton foregår i princippet ved, at tilslagsmaterialerne (sand, sten og grus) blandes med vand, cement (eventuelt suppleret med mikrosilica og/eller flyveaske) samt tilsætningsstoffer/additiver i en fritfalds- eller tvangs blander.

Hvor bliver beton produceret?

BETON, SOM PRODUCERES I DANMARK, BESTÅR HOVEDSAGELIGT AF LOKALE, DANSKE RÅSTOFFER. Cement er et mineralsk pulver frem- stillet af kalk. Cement binder det øvrige indhold i betonen sammen og hærder, når det blandes med vand.