Table of Contents:

  1. Hvem dækker skaden?
  2. Hvordan skrive klage til forsikringsselskab?
  3. Hvorfor stiger bilforsikring?
  4. Hvorfor har man en forsikring?
  5. Hvis man er kommet til skade?

Hvem dækker skaden?

Skade på jobbet Hvis du på dit arbejde er skyld i skade på en anden person eller deres ting, er det for det meste dækket af din arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Fortæl din arbejdsgiver om skaden, og om hvordan den skete. Få ham til at anmelde skaden til sin erhvervsansvarsforsikring.

Hvordan skrive klage til forsikringsselskab?

skriftligt til den klageansvarlige i det forsikringsselskab, du vil klage over. Ofte kan du se, hvem du skal sende din henvendelse til på selskabets hjemmeside. Forklar forsikringsselskabet, hvad du er utilfreds med, og hvad du vil opnå. vedrører privatlivets forsikringsforhold.

Hvorfor stiger bilforsikring?

Prisen på din bilforsikring bliver beregnet efter de risici og udgifter, som forsikringsselskaber skal dække i tilfælde af en ulykke. Jo højere udgifter og risici, jo dyrere bliver bilforsikringen. Hvis du fx ejer en bil, som er dyr at reparere, så koster bilforsikringen højst sandsynligt også mere.

Hvorfor har man en forsikring?

Uheld kan forekomme når som helst og hvor som helst, og vil du sikre, at du er godt stillet i tilfælde af en ulykke, bør du tegne en forsikring. Her er en ulykkesforsikring yderst fordelagtig, idet den fungerer som din sikkerhed, hvis du selv kommer til skade i forbindelse med en ulykke.

Hvis man er kommet til skade?

Ring 112, hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp ved akut livstruende sygdom eller skade. Ring 1813, hvis du har brug for hjælp ved skade eller pludselig sygdom. Du skal altid ringe 1813, hvis du mener at have behov for behandling på en akut modtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer).