Table of Contents:

  1. Hvad hedder det når en tekst refererer til en anden tekst?
  2. Hvordan citerer man en figur?
  3. Hvad hedder det når forfattere refererer til andre tekster?
  4. Hvordan sætter man kilder i en opgave?
  5. Hvordan referer man til egen opgave?
  6. Hvordan inddrager man en kilde?

Hvad hedder det når en tekst refererer til en anden tekst?

Intertekstualitet betegner det forhold, at et værk eller en ytring direkte eller indirekte refererer til et andet. Intertekstualitet eller intertekstuel reference skal både forstås som de tekster et værk er skrevet over, refererer til, går i dialog med eller på anden måde står i relation til.

Hvordan citerer man en figur?

Tabel, figur eller grafik fra en bog Genoptrykt fra “Bogtitel”, af ForfatterEfternavn, FørsteInitial., År, s. Sidetal, By, Stat/Country: Udgiver. Note.

Hvad hedder det når forfattere refererer til andre tekster?

Sekundære referencer er de henvisninger, du støder på, når du læser en tekst, og der refereres til andre tidligere værker. Sekundære referencer kan fx være tekster, der videreformidler andres teorier og undersøgelser.

Hvordan sætter man kilder i en opgave?

Kildehenvisninger optræder på to måder i din opgave: i teksten og i litteraturlisten....Kildehenvisninger i teksten
  1. Man kan henvise til kilden i en parentes sådan her: (Andersen, 2014: 32). ...
  2. Man kan også angive kilden i en fodnote, så læseren ser et tal i teksten, eksempelvis: (1) der henviser til en note nederst på siden.

Hvordan referer man til egen opgave?

Er der tale om, at du gengiver noget fra en kilde med dine egne ord, skal du blot anføre referencen på din kilde eller dine kilder, for hvis du trækker på flere kilder, skal alle kilder anføres. Når du anfører din reference, skal du blot skrive forfatterefternavn, årstal og sidetal.

Hvordan inddrager man en kilde?

Når du skriver akademiske tekster, inddrager du mange kilder i form af teorier, forskningsresultater, citater, begreber osv. Du skal henvise til alle dine kilder, så læseren kan genfinde de oprindelige oplysninger og for at dokumentere sammenhænge i din argumentation.