Table of Contents:

  1. Hvordan beskattes aktieafkast?
  2. Kan man undgå aktieskat?
  3. Er der betalt skat af aktieudbytte?
  4. Hvordan indberettes aktiegevinst?
  5. Hvornår er aktiegevinst skattefri?
  6. Hvordan modregner man tab på aktier?

Hvordan beskattes aktieafkast?

Udbytter og gevinster på aktier udloddes til beskatning som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 pct., når den ikke overstiger 57.2 (2021: 56.500 kr.). Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte, 114.400 kr.

Kan man undgå aktieskat?

Sælg ud løbende og minimér skatten over tid På den måde kan du holde din årlige aktieindkomst under 56.500 kr. og undgå at betale den højeste aktieskat.

Er der betalt skat af aktieudbytte?

Har du investeret penge i eksempelvis aktier, kan du være heldig at få udbetalt udbytte af virksomhedens afkast hvert eneste år. Når du modtager udbytte, skal du dog betale udbytteskat af de penge, som du får tildelt. Hvor stor en del af dit udbytte, du skal betale i udbytteskat, afhænger af størrelsen på udbyttet.

Hvordan indberettes aktiegevinst?

Du skal altid indberette dine køb af aktier
  1. Når du køber via din bank eller fondshandler her i Danmark, sker indberetningen automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget. ...
  2. Du skal dog selv huske at oplyse købet til SKAT, hvis det drejer sig om værdipapirer, der er købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot.

Hvornår er aktiegevinst skattefri?

Hvis dine aktier er omfattet af overgangsreglen, vil en gevinst på aktierne være skattefri – forudsat at du har ejet aktierne i mere end 3 år, når du sælger dem. For børsnoterede aktier er det afgørende, om den samlede kursværdi af dine børsnoterede aktier mv. var under 136.600 kr. (273.100 kr.

Hvordan modregner man tab på aktier?

Taber man på salget af børsnoterede aktier, kan man modregne tabet i udbytte fra børsnoterede aktier eller i gevinsten fra salg af andre børsnoterede aktier. Kan tabet ikke modregnes i salgsåret, kan det fremføres til modregning i udbytter og avancer ved børsnoterede aktier i fremtidige år.