Table of Contents:

 1. Hvad er en tvangsanbringelse?
 2. Hvorfor bliver man tvangsfjernet?
 3. Hvor mange børn er tvangsfjernet i Danmark?
 4. Hvordan foregår en tvangsfjernelse?
 5. Hvornår anbringer man et barn?
 6. Hvem kan tvangsfjerne et barn?
 7. Hvor mange tvangsadoptioner er der i Danmark?
 8. Hvor mange børn bliver egentlig tvangsfjernet i Danmark og hvad skal der til for at et barn bliver tvangsfjernet?
 9. Hvad skal der til før man tvangsfjerner et barn?
 10. Hvordan foregår en anbringelse?
 11. Hvorfor bliver man anbragt?

Hvad er en tvangsanbringelse?

En tvangsfjernelse vil sige, at myndighederne fjerner et barn fra dets hjem mod forældrenes vilje. I Lov om social service (se kilder) kaldes det 'anbringelse uden samtykke'.

Hvorfor bliver man tvangsfjernet?

Tvangsfjernelse er et drastisk indgreb i en familie og finder kun sted, hvis det vurderes, at det er en trussel for barnets sundhed eller udvikling at blive i hjemmet. Det kan det fx være tilfældet, hvis forældrene har et alkoholmisbrug eller udsætter barnet for vold.

Hvor mange børn er tvangsfjernet i Danmark?

Det svarer omtrent til ca. 12.000 børn og unge. Årsagerne til, at børn og unge ikke kan bo sammen med deres forældre, er mange.

Hvordan foregår en tvangsfjernelse?

Hvordan gennemføres tvangsfjernelsen? Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvar for, at en afgørelse om tvangsfjernelse føres ud i livet. Hvis forældrene modsætter sig det og ikke vil udlevere barnet, har kommunen ret til – uden retskendelse – at trænge ind i forældrenes hjem og tage barnet med.

Hvornår anbringer man et barn?

Når et barn har brug for særlig støtte Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen beslutte, at det skal anbringes uden for hjemmet. Kommunen foretager en børnefaglig undersøgelse inden anbringelsen.

Hvem kan tvangsfjerne et barn?

En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet. Afgørelsen om tvangsfjernelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere.

Hvor mange tvangsadoptioner er der i Danmark?

I de fire år fra efteråret 2016 til efteråret 2020 blev der truffet 58 afgørelser om adoption uden forældrenes samtykke. 18 af sagerne verserer fortsat ved domstolene. Til sammenligning var der i alt 12 tvangsadoptioner i Danmark i den syvårige periode fra 2009 frem til 2016.

Hvor mange børn bliver egentlig tvangsfjernet i Danmark og hvad skal der til for at et barn bliver tvangsfjernet?

oktober 2019 tilsammen truffet afgørelse om tvangsadoption vedrørende 35 børn og godkendt adoption uden samtykke til 18 af disse børn, mens der verserer sager ved domstolene vedrørende 14 børn.

Hvad skal der til før man tvangsfjerner et barn?

Hvem beslutter, om et barn skal tvangsfjernes?
 • der skal gennemføres en undersøgelse af et barns forhold.
 • der skal gennemføres en lægelig undersøgelse.
 • barnet skal anbringes uden for hjemmet.
 • forbindelsen mellem forældrene og et anbragt barn skal afbrydes.

Hvordan foregår en anbringelse?

Ved en anbringelse uden for hjemmet flytter barnet eller den unge til et anbringelsessted uden forældrene for en bestemt periode. En anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en indgribende afgørelse over for et barn eller en ung og forældrene.

Hvorfor bliver man anbragt?

Forsømmelse eller vanrøgt er blandt de hyppigste grunde til, at børn bliver anbragt uden for hjemmet. Det samme er forældres misbrug af alkohol og/eller stoffer, forældres psykiske problemer/sindslidelse, barnets adfærdsproblemer eller skoleproblemer.