Table of Contents:

  1. Hvad er et 11.3 forløb?
  2. Hvad er forstærkede karaktertræk?
  3. Hvad sker der hvis jeg er syg mere end 22 uger?
  4. Hvad er det brede arbejdsmarked?
  5. Hvad er et 11 forløb?
  6. Hvad sker der hvis en borger ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sine sygedagpenge men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom?
  7. Hvad betyder fuldt arbejdsdygtig?
  8. Hvad er et Underretningsmøde?
  9. Hvad er paragraf 19?

Hvad er et 11.3 forløb?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres fa milier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Hvad er forstærkede karaktertræk?

Accentuerede træk. Accentuerede træk er en betegnelse for en personlighedsstruktur, hvor der ikke er tale om en decideret personlighedsforstyrrelse, men hvor personen dog indeholder et eller flere træk derfra. Symptomerne og trækkene er ikke udtalte og mangfoldige nok til at man vil betegne det som en forstyrrelse.

Hvad sker der hvis jeg er syg mere end 22 uger?

Forlængelse af sygedagpengene Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom efter 22 uger, skal kommunen vurdere, om pågældendes sygedagpengene kan forlænges. Hvis dette ikke er tilfældet, har personen ret et jobafklaringsforløb på op til 2 år, hvor pågældende får ressourceforløbsydelse.

Hvad er det brede arbejdsmarked?

Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen. Denne vurdering efter 3 måneder kaldes den brede vurdering / vurdering til det brede arbejdsmarked.

Hvad er et 11 forløb?

Tilbud efter servicelovens § 11 er et tidligt forebyggende tilbud til forældre og børn, som ønsker dette. Støtten forudsætter ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50. Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering.

Hvad sker der hvis en borger ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sine sygedagpenge men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom?

Hvis de ikke opfylder betingelserne for forlængelse, vil borgeren være berettiget til et jobafklaringsforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse, så længe borgeren er sygemeldt.

Hvad betyder fuldt arbejdsdygtig?

1) som er i stand til at arbejde (jf. uarbejdsdygtig og arbejdsudygtig). VSO.

Hvad er et Underretningsmøde?

Formålet med underretningsmødet er at få flere oplysninger om de bekymringsforhold, som underretter beskriver, og at høre, hvordan I som familie ser barnets/den unges situation. For at belyse sagen bedst muligt vil det efter underretningsmødet ofte være nødvendigt at indhente oplysninger fra andre om jeres forhold.

Hvad er paragraf 19?

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed.