Table of Contents:

 1. Hvordan tegner man arealet af en cirkel?
 2. Hvordan undersøger man om en linje er tangent til en cirkel?
 3. Hvad er en periferi i en cirkel?
 4. Hvad er omkredsen af en cirkel hvis radius er 5?
 5. Hvordan finder man arealet af en cirkel regneregler?
 6. Hvordan finder man Tangenthældningen?
 7. Hvordan finder man ligningen for en ret linje?
 8. Kan en ret linje skære en cirkel i tre punkter?
 9. Hvordan regner man periferi?
 10. Hvor mange kanter er der på en cirkel?
 11. Er punktet på cirklen?

Hvordan tegner man arealet af en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvordan undersøger man om en linje er tangent til en cirkel?

Hvis man kender en cirkel, kan det være nyttigt at finde en ligning for tangenten i et givet punkt, , på cirklen. Tangenten er en ret linje, og man kan (som vi gennemgik i et tidligere afsnit) finde dens ligning ved at kende et punkt på linjen og en normalvektor.

Hvad er en periferi i en cirkel?

Cirkelperiferi (eller cirklens periferi): En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter. Radius: Ret linje fra centrum (4) til et vilkårligt punkt på periferien (9).

Hvad er omkredsen af en cirkel hvis radius er 5?

Omkreds af cirkel formel Da diameter er lig to gange radius, kan omkreds af cirkelen defineres både ud fra radius, og ud fra diameter. Omkreds er lig diameter gange pi. Og dermed er omkreds, samtidig, lig med to gange pi gange radius. Dette er et såkaldt konstant forhold.

Hvordan finder man arealet af en cirkel regneregler?

Man finder arealet af en cirkel ved at gange med radius i anden. Jo flere stykker, vi har inddelt cirklen i, jo mere kommer det til at ligne et rektangel.

Hvordan finder man Tangenthældningen?

Men hvordan finder man tangenthældningen i ét punkt? Vi ved fra c-niveau, hvordan man finder hældningen af en ret linje, hvis man kender to punkter på linjen. Det gør man ved at dividere ændringen af y-værdierne med ændringen af x-værdierne (læs mere her).

Hvordan finder man ligningen for en ret linje?

Linjens ligning
 1. Ligningen y=a⋅x+b kaldes linjens ligning.
 2. I ligningen er x og y variable og a og b kaldes konstanter.
 3. Lad os se på et eksempel.
 4. Ligningen.
 5. y=2x+3.
 6. er en sammenhæng mellem x og y hvor a=2 og b=3.
 7. Hvis vi tegner grafen for sammenhængen i et (x,y)-koordinatsystem får vi en ret linje.

Kan en ret linje skære en cirkel i tre punkter?

Der er 3 muligheder for antal skæringer, når man ser på cirkler og linjer. Hvis linjen skærer cirklen er der to skæringspunkter, hvis linjen tangerer cirklen er der ét røringspunkt, og hvis cirklen og linjen slet ikke krydser hinanden er der (selvfølgelig) ingen skæringspunkter.

Hvordan regner man periferi?

O=2π⋅r.

Hvor mange kanter er der på en cirkel?

Da en cirkel ikke har nogen hjørner er der ikke nogen faste vinkler man regner med. I stedet kan man trække to linjestykker fra centrum til periferien og udregne vinkelen imellem disse. En cirkel har i alt 360 grader hele vejen rundt.

Er punktet på cirklen?

En cirkel er bestemt ud fra to ting: dens centrum og dens radius. Hvis et punkt P(x,y) ligger på cirklens periferi, så er afstanden mellem punktet og centrum lig med radius.