Table of Contents:

  1. Hvad spiser skovmyre?
  2. Kan myre høre?
  3. Hvad gavn gør en myre?
  4. Hvilke myrer kan man spise?
  5. Hvilke myrer bider?
  6. Hvordan finder jeg myreboet?
  7. Er myren et insekt?
  8. Hvem er myrernes fjender?
  9. Hvilke insekter spiser myrer?

Hvad spiser skovmyre?

Den store røde skovmyre er – som de fleste andre myrer – et rovdyr. Den spiser mange forskellige insekter – og især insektlarver der er bløde og lette at dræbe. Myrerne dræber deres bytte ved at bide hul i det med kindbakkerne, og sprøjte myresyre ind i såret med den giftkirtel de har siddende på bagkroppen.

Kan myre høre?

De frembringer lydene ved at gnide et stykke af deres hud mod nogle riller på bagkroppen. Men myrer har ingen ører, så de kan ikke høre lydene direkte. Lydene forplanter sig gennem underlaget som vibrationer, der er meget svage, men som en myre sagtens kan opfange.

Hvad gavn gør en myre?

Myrernes gange betyder, at jorden kan optage meget mere vand, når det en sjælden gang regner. Det vand, der så absorberes, kommer planterne til gode i stedet for at løbe af på jordoverfladen og ud i havet. Myrerne udfører den samme vigtige funktion som regnormene – de bearbejder jorden og gavner ad denne vej planterne.

Hvilke myrer kan man spise?

På Noma serverer de orangemyrer, men man kan også sagtens bruge almindelige røde skovmyrer. Du behøver ikke at spise hele myren, men kan også bare nøjes med at duppe den på tungen. Tag fat om myrens hovede, så den ikke kan bide dig i tungen.

Hvilke myrer bider?

Giften består overvejende af myresyre, men de sorte havemyrer angriber ikke mennesker. Det gør de store, røde skovmyrer derimod, og det gør ondt for de søger at bide hul på huden samtidig med at de sprøjter.

Hvordan finder jeg myreboet?

Et myrebo kan ligge flere meter under huset og med tiden vil der være revner i betongulvet. De trænger herefter op i huset gennem revner og sprækker. Man kan også se myrer ved døråbninger, gulvpaneler og dørkarme.

Er myren et insekt?

Myren er et eusocialt insekt, hvilket vil sige at den lever i et organiseret, hierarkisk samfund, hvor forplantningen kun varetages af én eller få individer. Opofrelse for samfundets skyld er vigtig, og derfor ser vi tit myren gå til angreb på langt større insekter og dyr, hvis kolonien er truet.

Hvem er myrernes fjender?

Tiltræk nogle af myrens fjender fra naturen til din have, som små fugle og padder. De hjælper dig gerne af med myrerne ved at spise dem. Du kan gøre haven mere attraktiv for fugle og padder ved at have vand i haven, eksempelvis i form af vandbade eller en havedam.

Hvilke insekter spiser myrer?

Myrer lever af animalsk føde, særligt insekter, og af nektar og saft fra planter. Derudover indgår nogle myrer i symbiose med andre insekter, herunder bladlus og visse sommerfuglelarver, som bliver holdt som ”husdyr” af myrerne. Dette skyldes, at disse insekter kan udskille sukkerholdige væsker, som myrerne spiser.