Table of Contents:

  1. Kan politiet kræve blodprøve?
  2. Kan man nægte at blæse i alkometer?
  3. Hvad er rimelig grund til mistanke?
  4. Hvornår kan politiet sigte?
  5. Hvad er betinget fængselsstraf?
  6. Hvornår må man kropsvisitere?
  7. Hvilke rettigheder har en vagt?

Kan politiet kræve blodprøve?

2, nr. 1, kan udtagelse af blodprøver foretages, såfremt der er begrundet mistanke om, at den pågældende har gjort sig skyldig i en lovovertrædelse, i hvis gerningsindhold indtagelse af spiritus eller euforiserende stoffer er et led, jf. retsplejelovens § 792 b, stk.

Kan man nægte at blæse i alkometer?

Politiet har til enhver tid ret til at kræve, at en fører blæser i ballon, se alkometer.

Hvad er rimelig grund til mistanke?

At der skal være rimelig grund til mistanke indebærer, at mistanken skal være baseret på fornødne konkrete, objektive oplysninger. Om dette er tilfældet beror på en samlet konkret vurdering i den enkelte situation, i overensstemmelse med de almindelige principper og retningslinjer på området.

Hvornår kan politiet sigte?

Hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Bliver du sigtet, fortæller politiet dig, hvilken forbrydelse du er sigtet for.

Hvad er betinget fængselsstraf?

Fængselsstraffen kan enten være ubetinget eller betinget. Hvis straffen er ubetinget, betyder det, at du skal i fængsel i en periode, som retten fastsætter. I nogle tilfælde kan du afsone straffen i fodlænke.

Hvornår må man kropsvisitere?

Politiet må kropsvisitere dig hvis de har mistanke om at du er i besiddelse af noget ulovligt (så som våben eller stoffer). Københavns politi har indført zoner i indre by og på Christiania hvor de kan kropsvisitere hvem som helst uden at give en begrundelse.

Hvilke rettigheder har en vagt?

»En vagt må det samme, som den almindelige borger må. En vagt har ikke beføjelser ud over det. Det fremgår af retsplejelovens § 755, stk....Her er dine rettigheder
  • Retsplejeloven § 755. ...
  • Stk. ...
  • Det fremgår af Retsplejeloven, at ufrivillig visitation af en person som udgangspunkt kun må foretages af politiet.