Table of Contents:

  1. Hvordan kommunikerer bier?
  2. Hvornår forsvinder hvepsene?
  3. Hvad gør man ved en bisværm?
  4. Hvordan bier laver honning?
  5. Hvor længe er hvepse aktive?

Hvordan kommunikerer bier?

En stor del af biernes kommunikation foregår via dufte – feromoner, som bierne udsender via kirtler på bagkroppen og spreder ved at svirre med vingerne. Specielt dronningen benytter sig af feromoner til at holde alle arbejderbierne under kontrol.

Hvornår forsvinder hvepsene?

Når sommeren erstattes af efterår og vinter, dør de fleste hvepse. Det er kun dronningen, der overvintrer. Det er ikke, som mange måske tror, i det gamle hvepsebo. Det er derimod et frostfrit sted i jorden.

Hvad gør man ved en bisværm?

Fjern generende bistade Er du generet af en bisværm, som har slået sig ned på et uhensigtmæssigt sted på din ejendom – for eksempel tæt på beboelsesområderne -, så kan du også tage kontakt til biavlerne på listen og finde én avler, der vil komme og fjerne sværmen.

Hvordan bier laver honning?

Honning består af sukkerholdig nektar fra blomster. Når en bi kommer tilbage til stadet med maven fuld af nektar, gylper den nektaren op og sluger den gentagne gange, indtil massen er halvt fordøjet og en del af vandindholdet fordampet. Den halvfærdige honning fyldes i lagerceller.

Hvor længe er hvepse aktive?

aktive i maj - juni, men boet går oftest til grunde allerede i starten af juli. Hvepsene laver deres bo ved at opløse dødt træ med deres spyt, hvilket de så flyver hjem til, hvor de bygger boet.