Table of Contents:

  1. Hvor længe holder en vandmåler?
  2. Hvornår skal man aflæse vand?
  3. Hvordan Fjernaflæser jeg min elmåler?
  4. Kan en vandmåler måle forkert?
  5. Kan man flytte en elmåler?
  6. Hvordan måles vandforbrug?

Hvor længe holder en vandmåler?

Vandmålerne udskiftes eller kontrolleres som udgangspunkt efter 9 år. Tidspunktet for efterfølgende kontrol fastlægges ud fra resultatet af den foregående stikprøvekontrol.

Hvornår skal man aflæse vand?

Ved årsskiftet skal du aflæse din vandmåler og indberette vandforbruget. Du modtager dit aflæsningskort med posten i midten af december. Senest den 6. januar 2020 skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Administrationsservice Fyn (ASFyn), som afregner vand og spildevand.

Hvordan Fjernaflæser jeg min elmåler?

Ved udgangen af 2020 har alle husstande i Danmark fjernaflæste elmålere. Skal du aflæse din elmåler, får du besked fra dit netselskab. Er du i tvivl, om du skal aflæse? Så kontakt dit netselskab.

Kan en vandmåler måle forkert?

Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4%, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug.

Kan man flytte en elmåler?

Skal du have flyttet elmåleren? Du skal ringe til en autoriseret elinstallatør. Du skal aftale arbejdets pris og tidspunktet for flytning med elinstallatøren. Elinstallatøren skal give os besked om flytningen via ISB-systemet (installationsblanketten).

Hvordan måles vandforbrug?

En gang om året skal du oplyse vandleverandøren det kubikmetertal, der står på din vandmåler. Din leverandør beregner dit vandforbrug for det forløbne år ved at sammenligne med tallet fra året før - og ud fra dit forbrug beregnes dine kommende acontobetalinger.