Table of Contents:

  1. Hvilke bygninger er bevaringsværdige?
  2. Hvis et hus er bevaringsværdigt?
  3. Hvordan finder man ud af om ens hus er bevaringsværdigt?
  4. Hvad betyder bevaringsværdig 2?
  5. Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig?
  6. Hvad betyder bevaringsværdig 7?
  7. Hvad er Save registrering?
  8. Er bygningen fredet?
  9. Hvad må man i en fredet ejendom?

Hvilke bygninger er bevaringsværdige?

En bygning er som udgangspunkt bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Ikke alle bevaringsværdige bygninger er endnu registreret eller omfattet af planlægning eller regulering.

Hvis et hus er bevaringsværdigt?

Bevaringsværdige huse og ejendomme Når et hus har særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, så kan en ejendom blive erklæret bevaringsværdig. Et hus bliver ikke erklæret bevaringsværdigt ud fra alderen på ejendommen alene. Huset skal i sin helhed anses for at være unikt enten for sin tid eller hustype.

Hvordan finder man ud af om ens hus er bevaringsværdigt?

Bygningernes bevaringsværdi bliver angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel, og 7-9 er lav. Grundlaget for bevaringsvurderingen er den såkaldte SAVE-metode ("Survey of Architectural Values in the Environment"), som man fra 1990 har benyttet i kommune- og kulturarvsatlas.

Hvad betyder bevaringsværdig 2?

Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig?

Bevaringsværdige huse Desuden er der den forskel, at en fredning gælder hele bygningen, ude som inde, mens en bevaringsværdig bygning alene gælder bygningens ydre. Mens det er staten, der administrerer fredningerne, er det kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger.

Hvad betyder bevaringsværdig 7?

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning.

Hvad er Save registrering?

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymil- jøer og bygninger.

Er bygningen fredet?

Med et adresseopslag på DinGeo kan du se om en bygning er fredet eller bevaringsværdig. En bygning fredes hvis den har arkitektoniske, kulturhistoriske, miljømæssige og/eller historiske kvaliteter af national betydning. En fredet bygning skal desuden være i god stand og have bevaret sin originalitet.

Hvad må man i en fredet ejendom?

Fredningsmyndighederne stiller krav om, at ejere vedli- geholder deres fredede bygninger rigtigt. Man skal fx vælge traditionelle byggematerialer svarende til husets alder. Det er bedst rent byggeteknisk, og det er i høj grad med til at bevare bygningens karakter.