Table of Contents:

  1. Hvad er straffen for at dele intime billeder?
  2. Er det lovligt at tage billeder af andre?
  3. Hvad er SletDet?
  4. Hvad er straffen for at udgive sig for at være en anden?
  5. Hvor gammel er Instagram?
  6. Hvor gammel skal man være for at komme på Instagram?
  7. Hvad er situationsbilleder?
  8. Hvilke regler gælder vedrørende sociale medier?
  9. Hvor gammel skal man være for at være på de sociale medier?
  10. Hvem er på Instagram?

Hvad er straffen for at dele intime billeder?

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Er det lovligt at tage billeder af andre?

Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden. Du må derimod ikke tage billeder af folk på privat grund, altså i folks eget hjem eller i deres biler.

Hvad er SletDet?

SletDet-rådgivningen er Danmarks eneste professionelle og specialiserede rådgivning, som hjælper børn og unge, der har været udsat for en digital krænkelse. Fagpersoner og forældre kan også få rådgivning i sager, hvor et barn eller en unge er blevet krænket på nettet.

Hvad er straffen for at udgive sig for at være en anden?

Bestemmelsen siger ordret: "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Hvor gammel er Instagram?

Instagram er en digital og social fotodelingsapp, der blev skabt af de amerikanske softwareudviklere Kevin Systrom og Mike Krieger i 2010. Det begyndte som en iværksættervirksomhed i San Fransisco med en idé om at gøre det nemt at dele billeder fra mobiltelefonen.

Hvor gammel skal man være for at komme på Instagram?

Aldersgrænsen for at oprette en profil på Instagram er 13 år. På denne side kan du blive klogere på børn og unges brug af Instagram. Du finder også gode råd til, hvad du som forælder skal være opmærksom på, og hvordan du tager hul på dialogen med dit barn om Instagram.

Hvad er situationsbilleder?

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet, som f. eks. billeder af publikum til en koncert. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemt personer.

Hvilke regler gælder vedrørende sociale medier?

Hjemmesider eller sociale medier må kun hente personlige dataoplysninger om børn og unge over 15 år, hvis barnet/den unge selv har givet samtykke til det. Det skal tydeligt stå på hjemmesiden, hvad barnet eller forældrene giver samtykke til at videregive af personlige oplysninger og hvem, oplysningerne gives til.

Hvor gammel skal man være for at være på de sociale medier?

Svar fra SletDet Man skal være 13 år for at oprette en profil på Facebook, Instagram eller Twitter. Det skal man på de fleste sociale medier. Grunden er, at det er amerikanske tjenester. I USA er der en lov, som kort fortalt siger, at man ikke må vise reklamer til og indsamle oplysninger fra personer under 13 år.

Hvem er på Instagram?

Instagram. Instagram er det næstmest populære sociale medie i Danmark, hvor 40% af danskerne har en profil (6% flere end sidste år), og 25% af danske internetbrugere dagligt besøger dette sociale medie. Som du kan se på grafen, når du primært ud til danskere under 30 år på Instagram.