Table of Contents:

  1. Kan man få støtte til begravelse?
  2. Hvor meget får jeg i begravelseshjælp?
  3. Hvad koster en begravelse med alt?
  4. Hvad er rimelige begravelsesudgifter?
  5. Hvordan får man udbetalt begravelseshjælp?
  6. Hvor meget får man udbetalt fra ATP ved dødsfald?
  7. Hvad koster en begravelse 2021?
  8. Hvad betyder at få boet udlagt?
  9. Hvem har ret til begravelseshjælp?

Kan man få støtte til begravelse?

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Hvor meget får jeg i begravelseshjælp?

Offentlig begravelseshjælp
Voksne max.11.800 kr.
Født før , uanset formue, mindst1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue9.850 kr.
CivilstandFormuegrænseBortfaldsgrænse
Enlig19.750 kr.31.550 kr.
12. jan. 2022

Hvad koster en begravelse med alt?

Prisen på en begravelse er normalt 20.000 kr. til 25.000 kr. Dette inkluderer alle omkostninger til begravelsen inkl. bedemand, gravsted, gravsten, blomster, etc.

Hvad er rimelige begravelsesudgifter?

Efter Erstatningsnævnets praksis anses udgifter til begravelse op til 45.000 kr. som værende rimelige. Større beløb kan dog tilkendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det bemærkes, at der i erstatningen for begravelsesudgifter skal fratrækkes begravelseshjælp, som man har modtaget fra Udbetaling Danmark.

Hvordan får man udbetalt begravelseshjælp?

Du skal søge begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Begravelseshjælp bliver udbetalt til boet og ofte først, når Skifteretten har afsluttet behandlingen af boet. Når afdøde var over 18 år, er begravelseshjælpen formueafhængig.

Hvor meget får man udbetalt fra ATP ved dødsfald?

ATP udbetales typisk som et engangsbeløb til visse efterladte ved dødsfald. Den efterladte får ikke de beløb, der er indbetalt af afdøde til ATP, men derimod kr. 50.000 før afgift til staten. I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere.

Hvad koster en begravelse 2021?

Ifølge Liv&Død koster en begravelse i gennemsnit mellem 20. -25.000 kroner, imens udgiften til bedemanden ligger mellem 12. -15.000 kroner. Dette dækker typisk alle de praktiske ting såsom kiste, gravsten, rustvognskørsel, gravsted, kapel, blomster mm.

Hvad betyder at få boet udlagt?

Ved boudlæg (også betegnet begravelsesudlæg), sker der ikke et egentligt skifte af boet. Det betyder, at der ikke skal fordeles arv mellem boets øvrige arvinger, da den samlede aktivmasse i boet, inklusiv et eventuelt overskud i dødsboet, udlægges til den person, der betragtes som afdødes nærmeste.

Hvem har ret til begravelseshjælp?

Hvem kan få begravelseshjælp? Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør og skal begraves eller bisættes. Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør.