Table of Contents:

  1. Hvem betaler underholdsbidrag?
  2. Hvornår skal jeg betale hustrubidrag?
  3. Hvordan opfylder man sin forsørgelsespligt?
  4. Hvem skal betale hustrubidrag?
  5. Hvornår er der pligt til at betale ægtefællebidrag?

Hvem betaler underholdsbidrag?

Ægtefællebidrag eller underholdsbidrag er et månedligt beløb, som den ene ægtefælle i visse tilfælde skal betale til den anden ægtefælle i en kortere eller længere periode, hvis den ene ægtefælle ved separation eller skilsmisse er bedre stillet end den anden ægtefælle, og den anden ægtefælle har behov for bidrag.

Hvornår skal jeg betale hustrubidrag?

Ægtefællebidrag kan komme på tale, hvis der er stor forskel på din og din tidligere ægtefælles indkomst. Det kan derfor være relevant at lave en aftale om ægtefællebidrag, hvis fx den ene af jer har været hjemmegående og passet børnene, mens den anden har arbejdet og forsørget familien økonomisk.

Hvordan opfylder man sin forsørgelsespligt?

Du kan som forælder opfylde din forsørgelsespligt på 2 måder:
  1. Betale børnebidrag til bopælsforælderen eller.
  2. Betale ca. ligeligt til udgifter til forsørgelsen, hvis der er en samværsordning på 7/7 eller 8/6.
27. feb. 2020

Hvem skal betale hustrubidrag?

Få ægtefællebidrag mens du er gift Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at fastsat ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Hvornår er der pligt til at betale ægtefællebidrag?

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale ægtefællebidrag til dig. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.