Table of Contents:

  1. Hvad skal jeg gøre hvis jeg kommer til skade på arbejdet?
  2. Hvem kan anmelde arbejdsbetingede lidelser?
  3. Kan man være deltids sygemeldt?
  4. Hvor hurtigt skal man aflevere lægeerklæring?
  5. Hvad er en arbejdsbetinget lidelse?
  6. Hvornår er noget en arbejdsulykke?
  7. Hvornår er det en arbejdsulykke?
  8. Hvornår får man erstatning for arbejdsskade?

Hvad skal jeg gøre hvis jeg kommer til skade på arbejdet?

Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Desuden skal din skade anerkendes som arbejdsskade, for at du kan få erstatning. Hvis du kommer til skade på dit arbejde, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Hvem kan anmelde arbejdsbetingede lidelser?

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme via anmeldesystemet ESS, hvis de konstaterer eller får mistanke om, at en person har fået en erhvervssygdom. Når en sygdom er anmeldt, vil anmeldelsen automatisk blive sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Kan man være deltids sygemeldt?

1: Hvornår kan du blive deltidssygemeldt Der er altså ikke nogen regel om, at du skal være fuldtidssygemeldt i en periode først. Du skal dog minimum være sygemeldt fire timer om ugen, men der er omvendt ingen øvre grænse. Du kan derfor godt være deltidssygemeldt 36 timer om ugen på en 37 timers arbejdsuge.

Hvor hurtigt skal man aflevere lægeerklæring?

Denne erklæring kan kræves fra 1. sygedag. Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde udgifterne hertil. Du kan også bede medarbejderen aflevere en varighedserklæring.

Hvad er en arbejdsbetinget lidelse?

En arbejdsbetinget lidelse er en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning på arbejdet på grund af de forhold, som arbejdet er foregået under.

Hvornår er noget en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, der sker pludselig eller inden for fem dage. Ulykken kan blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis ulykken sker på grund af dit arbejde eller de forhold, dit arbejde er foregået under.

Hvornår er det en arbejdsulykke?

Efter den nugældende lovgivning er definitionen af en arbejdsulykke (for skader sket den 1. januar 2020 eller senere): “En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.” Personskaden kan være fysisk eller psykisk og kan være en varig eller forbigående skade.

Hvornår får man erstatning for arbejdsskade?

Din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis: ulykken er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet er foregået under. alvorligheden af din skade ligger over den minimumsgrænse, der er i loven. de gener du har, skyldes den skade, du har fået ved ulykken.