Table of Contents:

 1. Hvad er definitionen af OAS?
 2. Hvad er oplevelse af sammenhæng?
 3. Hvad bruges OAS til?
 4. Hvad er mestring Antonovsky?
 5. Hvad betyder begribeligt?
 6. Hvad betyder ifølge Antonovsky oplevelse af sammenhæng også kaldet OAS?
 7. Hvad er patogenese og salutogenese?
 8. Hvad betyder Salutogent?
 9. Hvad er en mestringsstrategi?
 10. Hvad vil det sige at mestre sin livssituation?
 11. Hvad betyder Salutogenetisk?
 12. Hvad er patogenese?
 13. Hvad er den salutogenetiske model?

Hvad er definitionen af OAS?

Oplevelse af sammenhæng (OAS) Omhandler hvorvidt man finder verden (og dertilhørende udfordringer) forståelig og sammenhængende eller om man finder den kaotisk og uforklarlig.

Hvad er oplevelse af sammenhæng?

Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til ...

Hvad bruges OAS til?

OAS er et udtryk for, at det er afgørende, at individet har en følelse af at kunne håndtere sit liv og samtidig opleve, at det har mening. Dertil nævner Antonovsky de tre begreber: Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Hvad er mestring Antonovsky?

Ifølge Antonovsky er sunde mennesker karakteriseret ved at besidde en følelse af sammenhæng i tilværelsen. De opfatter verden som håndgribelig, kan håndtere problemer og kan se en mening med livet. Følelsen af sammenhæng øger livskvaliteten hos den enkelte og fremmer den fysiske og psykiske sundhed.

Hvad betyder begribeligt?

Begribelig betyder omtrent det samme som Fattelig.

Hvad betyder ifølge Antonovsky oplevelse af sammenhæng også kaldet OAS?

Det er OAS, der gør, at et menneske kan få frigjort de kræfter, der skal hjælpe til – så godt som muligt – at mestre de belastende omstændigheder, som livet byder på. Antonovsky deler OAS op i tre komponenter: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Hvad er patogenese og salutogenese?

Han har udført en vigtig skelnen mellem den velkendte patogenese (sygdommens årsager og udvikling) og hans eget begreb, salutogenese, dvs. sundhedens årsager og udvikling. Sundhed er mere end blot fravær af sygdom (“omvendt patogenese”), men det er en påstand, som kræver en uddybning.

Hvad betyder Salutogent?

Salutogenese betyder hvad der udvikler sundhed (saluto = sundhed; genese = baggrund for, udvikling af). Begrebet, og den forskning der ligger bag, dækker over en ny og vigtig forståelse af hvad sundhed er, samt hvad det er, de sunde kan.

Hvad er en mestringsstrategi?

Mestringsstrategier kan være alt fra at spørge om hjælp eller bede om at få ting på skrift til at blive væk fra den situation, man oplever som udfordrende. Mestring betegner de strategier, som den enkelte bruger til at håndtere problemer (reelle såvel som oplevede) og de følelser, der kommer deraf.

Hvad vil det sige at mestre sin livssituation?

At tolerere og tilpasse sig negative begivenheder og realiteter. At opretholde et positivt selvbillede. At bevare en følelsesmæssig balance. At bevare et tilfredsstillende forhold til andre mennesker.

Hvad betyder Salutogenetisk?

Begrebet 'salutogenese' (fra latin salus, sundhed og græsk genesis, oprindelse) blev i 1970'erne udviklet af Aaron Antonovsky (), en amerikansk-israelsk medicinsk sociolog. Han beskriver 'sundhedsudvikling' som en proces, hvor kilderne til sundhed skal udforskes og anvendes.

Hvad er patogenese?

Patogen (fra græsk: παθογένεια, pathogeneia, "ophav til lidelse") betyder: sygdomsfremkaldende. Man omtaler organismer eller substanser som patogene, hvis de fremkalder sygdom. Tilsvarende omtales samme agent som et patogen. En sygdoms fysiologiske udvikling kaldes patogenese.

Hvad er den salutogenetiske model?

Salutogenese – nøglen til et sundt liv Salutogenese som videnskaben om sundhedsudvikling fokuserer på faktorer, der fremmer menneskers sundhed i modsætning til de faktorer, der forårsager sygdom. Den salutogenetiske model omhandler forholdet mellem helbred, stress og håndtering.