Table of Contents:

 1. Hvordan er rangen i militæret?
 2. Hvem bestemmer i militæret?
 3. Hvordan giver man honnør?
 4. Hvor meget tjener en officer i Søværnet?
 5. Hvad er højest i militæret?
 6. Hvem er øverst i Forsvaret?
 7. Hvor mange brigader har Danmark?

Hvordan er rangen i militæret?

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater....Danmark.
FunktionGrad
DivisionschefGeneralmajor
BrigadechefOberst/brigadegeneral
RegimentschefOberst
BataljonschefOberstløjtnant

Hvem bestemmer i militæret?

Forsvaret er organiseret som en styrelse under Forsvarsministeriet, der varetager den politiske og bevillingsmæssige styring af Forsvaret. Det er dog Folketinget, der udstikker rammerne for Forsvarets opgaver og økonomi.

Hvordan giver man honnør?

En honnør er en, typisk militær, respektfuld hilsen. Den kan have forskellige former, men som oftest foretages den ved at føre højre hånd op til tindingen eller kanten af hovedbeklædningen. Oprindeligt blev honnøren fremført for, i lighed med saluten, at vise at man ikke bar våben i hænder og hat.

Hvor meget tjener en officer i Søværnet?

PrivatStat
Officer i forsvaret-33.144 kr.

Hvad er højest i militæret?

Chefniveau. Graderne brigadegeneral og flotilleadmiral kan tillægges midlertidigt for oberster og kommandører, der gør tjeneste internationalt. Inden for lægekorpset svarer betegnelsen generallæge til generalmajor eller kontreadmiral, stabslæge af 1. grad og stabstandlæge til oberst eller kommandør og stabslæge af 2.

Hvem er øverst i Forsvaret?

Chefniveau
 • 1) general.
 • 2) generalløjtnant.
 • 3) generalmajor.
 • 4) brigadegeneral.
 • 5) oberst.
 • 6) oberstløjtnant.
1. jul. 2020

Hvor mange brigader har Danmark?

Enheder. Hæren består af 2 brigader og 9 regimenter, som du kan læse mere om her. Brigaderne rummer Hærens professionelle soldater og gennemfører uddannelsen hertil.