Table of Contents:

  1. Hvad sker der hvis man skal betale SU tilbage?
  2. Kan man risikere at betale SU tilbage?
  3. Kan de trække SU tilbage?
  4. Kan det betale sig at betale SU-lån tilbage?
  5. Er min SU gæld forældet?
  6. Hvornår skal man betale sit SU tilbage?
  7. Hvordan finder jeg ud af hvor meget SU jeg har tilbage?
  8. Hvornår bliver man trukket i SU?

Hvad sker der hvis man skal betale SU tilbage?

Betaler du en del af din SU tilbage, vil du muligvis have betalt for meget i skat af din SU. I så fald skal du have skat tilbage. Skattestyrelsen regulerer automatisk skatten af den ændrede SU. Vi kan ikke regulere vores krav om tilbagebetaling efter den skat, du allerede har betalt.

Kan man risikere at betale SU tilbage?

Du kan risikere at få udbetalt for meget SU, når du: afslutter eller afbryder en uddannelse. tager orlov fra din uddannelse. er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse.

Kan de trække SU tilbage?

Hvis du har modtaget for meget SU, rejser Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte krav om tilbagebetaling. Kravet om tilbagebetaling kan opstå af forskellige årsager. Du kan have tjent for meget samtidig med, at du har modtaget SU, eller du kan have afbrudt din uddannelse og fortsat modtaget SU i en periode.

Kan det betale sig at betale SU-lån tilbage?

Det vil man jo nok normalt fraråde, en egenvirsomhed har altid en hvis risiko. Rikke, efter min bedste overbevisning kan det ikke betale sig at indfri dit SU-lån, selvom du har fået en større sum penge efter salg af en ejendom.

Er min SU gæld forældet?

Gæld i henhold til gældsbrev forældes efter 10 år. Denne frist regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT kan kræve fordringen opfyldt. Udgangspunktet er, at studiegæld forfalder til betaling 1. januar året efter endt uddannelse.

Hvornår skal man betale sit SU tilbage?

Du skal betale dit lån tilbage, når du er færdig med din uddannelse. Tilbagebetalingen begynder 1. januar et år efter udgangen af det år, hvor din uddannelse slutter.

Hvordan finder jeg ud af hvor meget SU jeg har tilbage?

Overblik over din SU Du kan få overblik over SU, lån og tillægsydelser i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens selvbetjening minSU. Her på borger.dk kan du få et overblik over nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig – også din SU, dine tillæg, næste udbetaling, status for sager med videre.

Hvornår bliver man trukket i SU?

Hvis du ikke tjener mere end dit årsfribeløb i de år, hvor du får SU eller slutlån, undgår du at skulle betale noget af din SU tilbage. Får du kun SU i en del af året (fordi du for eksempel holder orlov, vælger SU fra eller andet) bliver dit årsfribeløb større.