Table of Contents:

  1. Hvornår skal mad smides ud?
  2. Hvad sker der med det mad vi smider ud?
  3. Hvor højt er madspildet i Danmark?
  4. Hvor er der problemer med madspild?
  5. Er madspild et problem i Danmark?

Hvornår skal mad smides ud?

Mad, hvor der står “Sidste anvendelsesdato”, må ikke bruges efter den angivne dato. Denne datomærkning skal du tage alvorligt, da du i værste fald kan blive meget syg af at spise maden. Den her datomærkning bruges oftest på kød og fisk. Og det skal altså smides ud, så snart datoen er overskredet.

Hvad sker der med det mad vi smider ud?

Dette madspild skønnes at udgøre 237.000 ton om året. Det største madspild sker i processen inden, ma- den bliver solgt til forbrugerne. Det samlede mad- spild i primærproduktionen, fødevareindustrien, detailhandlen og i storkøkkener er opgjort til 303.000 ton om året.

Hvor højt er madspildet i Danmark?

Husholdningernes madspild udgør 260.000 ton pr. år. I servicesektoren er der et årligt madspild på 227.000 ton, heraf 163.000 ton fra detailhandlen, 29.000 ton fra hoteller og restauranter og 31.000 ton fra institutioner og storkøkkener om året. Madspild fra primærproduktionen udgør 100.000 ton pr.

Hvor er der problemer med madspild?

Madspildet sker både i den rige del af ver- den og i den fattige. I de fattigste lande sker spildet hovedsageligt i forbindelse med produktion og transport. Ringe muligheder for oplagring og nedkøling under transport betyder, at f.

Er madspild et problem i Danmark?

Et globalt problem. Hvert år bliver 1,6 milliarder ton mad spildt! Det er et kæmpestort problem, som påvirker økonomien, miljøet og samfundet - både globalt og i Danmark.