Table of Contents:

  1. Hvad er en god phoner?
  2. Hvor meget kan man tjene som telefonsælger?
  3. Hvordan bliver man en god telefon sælger?
  4. Hvad er bøden for at ringe til 112?
  5. Hvad tjener kundeservicemedarbejder?
  6. Hvordan sælger man over telefon?

Hvad er en god phoner?

Forbered gode spørgsmål, der giver både dig og den, du taler med, en dybere indsigt i emnet. Du skal være så forberedt, at du kan have fokus på den, du taler med, og være til stede i samtalen. At vide, hvad du vil tale om, er det vigtigste trin af dem alle.

Hvor meget kan man tjene som telefonsælger?

PrivatStat
Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse21.627 kr.-
Andet kundeinformationsarbejde25.953 kr.30.104 kr.
Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening23.784 kr.-
Salgsarbejde i kundekontaktcentre, telefonsælger25.151 kr.27.663 kr.

Hvordan bliver man en god telefon sælger?

Sørg for at ramme et niveau i både sprog og argumentation, som passer til dén, du taler med. Den bedste måde at tilpasse sig er ved at lytte. Hvis du er dygtig til at lytte - og til faktisk at bruge det som den potentielle kunder siger i den videre dialog - så er du kom- met langt.

Hvad er bøden for at ringe til 112?

"Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som ved ugrundet påkaldelse af hjælp, misbrug af faresignal el. lign. forårsager udrykning af politi, ambulance, redningsberedskabet eller sø- eller luftredningstjenesten".

Hvad tjener kundeservicemedarbejder?

Bruttolønnen for en Kundeservicemedarbejder ligger imellem 26.260 - 48.600 for hele landet.

Hvordan sælger man over telefon?

Man siger, at storytelling er det stærkeste værktøj i kom- munikation - og det gælder også på telefonen. Fortæl historier om kunder, der har glæde af dét produkt, som du sælger. Eller om en person, du havde i røret tidligere på dagen. Hvis du gør hver samtale unik, vil kunden få en oplevelse af relevans og nærhed.