Table of Contents:

  1. Kan man blive snydt for sin arv?
  2. Hvem ejer hvad når man er gift?
  3. Kan man skrive sine børn ud af testamente?
  4. Er der økonomiske fordele ved at være gift?
  5. Hvad skal man huske når man bliver gift?
  6. Kan mine forældre gøre børn arveløse?
  7. Kan man afstå arv?
  8. Kan børn frasige sig arv?

Kan man blive snydt for sin arv?

Kan man frasige sig arv? Du kan frasige dig arv og gæld fra alle andre end din ægtefælle. Hvis din ægtefælle har stor gæld, kan du kan undgå at arve gælden, hvis I opretter en ægtepagt i levende live. Arv fra forældre, børn, mv.

Hvem ejer hvad når man er gift?

Når I er blevet gift, får I formuefællesskab. Det betyder at alle jeres ejendele og formue bliver lagt sammen. Dette får som udgangspunkt størst betydning, i det tilfælde at I senere skal skilles. Hvis I har ejendele eller formue, som I ønsker ikke skal være en del af formuefællesskabet, skal I oprette særeje.

Kan man skrive sine børn ud af testamente?

Dit barn råder således i udgangspunktet frit over arven, medmindre det ved testamente er bestemt, at arven er båndlagt indtil et nærmere bestemt angivet tidspunkt. Umyndige personer er efter dansk ret først og fremmest mindreårige, det vil sige børn under 18 år.

Er der økonomiske fordele ved at være gift?

En stor fordel ved at være gift er, at I automatisk arver hinanden og ikke skal betale arveafgift, også kaldt boafgift, af denne arv. Et ægteskab er som udgangspunkt den eneste måde, at I kan arve hinanden uden at skulle betale arveafgift.

Hvad skal man huske når man bliver gift?

I kan frit indgå aftaler med hinanden og give hinanden gaver. Når I bliver gift, får I pligt til at forsørge hinanden. Når I indgår ægteskab, får I automatisk en formueord- ning, der kaldes ”formuefællesskab”. Det betyder, at I ved separation eller skilsmisse skal dele jeres formue lige.

Kan mine forældre gøre børn arveløse?

Svaret er NEJ – det er ikke muligt at gøre et barn arveløs. Et barn har altid krav på sin tvangsarv. Tvangsarven kan variere afhængigt af, om du er gift, og hvor mange børn du har.

Kan man afstå arv?

Et arveafkald kan gives både før og efter, at personen, man skal arve – som man kalder arveladeren – er død. Afkald afgivet før dødsfaldet kaldes afkald på forventet arv. Afgives afkaldet efter dødsfaldet, kaldes det afkald på falden arv. Et afkald på forventet arv skal afgives overfor arveladeren.

Kan børn frasige sig arv?

Du kan benytte arveafkaldet uanset om du skal modtage arven som følge af et testamente eller efter arveloven, så længe du er myndig og mindst 18 år. Hvis du har brug for at give afkald på en arv, hvor arveladeren allerede er gået bort, har du brug for et arveafkald for forfalden arv.