Table of Contents:

  1. Hvad er Phi i tal?
  2. Hvad er pi i brøk?
  3. Hvordan kan man finde pi?
  4. Hvordan finder man pi i en cirkel?
  5. Hvad er 4 tredjedele af pi?
  6. Hvordan regner man Buelængde?
  7. Hvad er arealet af en cirkel?

Hvad er Phi i tal?

bogstav i det græske alfabet. På moderne græsk udtales det [f], en ustemt labiodental frikativ (ligesom f på dansk), mens det på oldgræsk fortrinsvist repræsenterede lyden [pʰ], en aspireret ustemt bilabial lukkelyd (svarende til p i dansk puste). I det græske tal-system har det værdien 500.

Hvad er pi i brøk?

den langt bedre tilnærmelse 355/113, der stemmer overens med π på de første seks decimaler. Der findes imidlertid ikke nogen brøk, der præcist angiver værdien af π, for i 1768 viste J.H. Lambert, at π er et irrationalt tal.

Hvordan kan man finde pi?

Den er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Det vil sige længden af omkredsen divideret med længden af diameteren. Man kan også definere π som arealet af en cirkel med radius 1, eller som det mindste positive tal x for hvilket der gælder at sinus til x er lig med 0.

Hvordan finder man pi i en cirkel?

Hvis man måler omkredsen og diameteren af en cirkel og deler omkredsen med diameteren får man tallet pi, som er cirka 3,14. Denne værdi, pi, skrives ofte med det græske bogstav som udtales pi. De gamle grækere brugte tegnet for at beskrive forholdet mellem omkredsen og diameteren i en cirkel.

Hvad er 4 tredjedele af pi?

Rumfanget er lig med 4 tredjedele pi gange 7 centimeter i tredje. 7 centimeter i tredje. Vi kan sige, at pi er cirka 3,14.

Hvordan regner man Buelængde?

En vinkels radiantal er defineret som forholdet mellem vinklens buelængde og cirklens radius.
  1. vinkel i radianer=buelængderadius.
  2. x=v360∘⋅2π
  3. v=x2π⋅360∘

Hvad er arealet af en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).