Table of Contents:

  1. Hvad sker der hvis man drikker ethanol?
  2. Hvad sker der ved forskellige promiller?
  3. Er ethanol alkohol?
  4. Kan man blive beruset af håndsprit?
  5. Hvad sker der hvis man indtager sprit?
  6. Hvor meget er 0 5 promille?
  7. Er ethanol mere polært end vand?
  8. Er ethanol og sprit det samme?

Hvad sker der hvis man drikker ethanol?

En upåfaldende sløring af bevidstheden (alkoholrus) kan efterhånden gå over i bevidstløshed og koma. Kramper forekommer. Tidligt i forløbet kan den forgiftede person få tågesyn. Tågesynet bliver værre, således at personen mister synet i dele af synsfeltet, og til at man bliver helt blind.

Hvad sker der ved forskellige promiller?

0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid. 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance og bevægelsesevner. 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær.

Er ethanol alkohol?

Ethanol er betegnelsen for ren alkohol. 1 genstand svarer til 12 g ren alkohol.

Kan man blive beruset af håndsprit?

Det er ikke nyt, at Giftlinjen modtager henvendelser fra folk, der har smagt på håndsprit. Det er dog sædvanligvis voksne mennesker, der indtager det for at blive berusede. Der er nemlig mellem 70 og 80 procent alkohol i det meste håndsprit.

Hvad sker der hvis man indtager sprit?

1,5-2,9 promille: Svære problemer med at styre balance og bevægelser. Kan komme i hypnotisk tilstand. Nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed.

Hvor meget er 0 5 promille?

Ifølge disse formler går den øvre genstandsgrænse for en mand på 70 kg ved: 0,5 x 70 x 0,68 :12 = 1,98 genstande. Og for en kvinde på 60 kg: 0,5 x 60 x 0,55 :12 = 1,37 genstande.

Er ethanol mere polært end vand?

Alkoholer er både polære/hydrofile og upolære/hydrofobe Alkoholer er specielle, fordi de både indeholder en polær/hydrofil del og en upolær/hydrofob del. Her ser vi ethanol-molekylet: Ethanol. Den hydrofobe del er opbygget af C-H bindinger og C-C bindinger.

Er ethanol og sprit det samme?

Ethanol findes i spiritus, vin, øl, og bruges som opløsningsmiddel i den kemiske industri. Ethanol bliver i dagligt sprog også kaldt alkohol eller sprit.