Table of Contents:

 1. Er luftforurening skadeligt?
 2. Er NO2 farligt?
 3. Hvordan påvirker luftforurening klimaet?
 4. Hvad gør luftforurening ved lungerne?
 5. Hvilke mest kendte symptomer giver nitrøse gasser?
 6. Hvad udleder mennesker?

Er luftforurening skadeligt?

Luftforurening har betydning for vores sundhed på flere måder. Forureningen kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler. I værste fald kan forureningen føre til udvikling af kræft.

Er NO2 farligt?

Kvælstofoxider NOX (NO og NO2) NO2 er sundhedsskadelig, og dannes ud fra bl. a. NO. Forureningen med NOx stammer især fra trafikken og kraftværker.

Hvordan påvirker luftforurening klimaet?

I forbindelse med luftforurening er de største udfordringer for den danske natur og miljø relateret til nedfald af atmosfærisk kvælstof i form af ammoniak, ammonium, nitrat samt en række andre reaktive kvælstofforbindelser. Det vurderes at over 50 % af de danske naturområder modtager mere kvælstof end de kan tåle.

Hvad gør luftforurening ved lungerne?

De sundhedsskadelige partikler i luften kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler. Hvis man udsættes for særlig kraftig luftforurening, kan imunforsvaret blive så overbelastet, at der kan opstå en betændelsestilstand, der føres rundt i kroppen.

Hvilke mest kendte symptomer giver nitrøse gasser?

 • Nitrøse gasser.
 • Nitrogendioxid (NO2) er en sundhedsskadelig gasart, der dannes som luftforurening ved bl. ...
 • Både NO2 og NO er farveløse og lugtløse i de koncentrationer, der forekommer i.
 • arbejdsmiljøet. ...
 • ...
 • NO2 påvirker primært luftveje og lunger, hvor den kan give anledning til luftvejsirritation og nedsat lungefunktion.

Hvad udleder mennesker?

De vigtigste drivhusgasser er CO2, metan (CH4) og vanddamp (H2O). CO2 er den drivhusgas, som alle taler om. For CO2 dannes bl. a., når vi mennesker afbrænder olie, benzin, gas, kul og andre brændstoffer.