Table of Contents:

 1. Hvilke lande er i den 2 verden?
 2. Hvilke lande er i første verden?
 3. Hvad betyder tåle mosten?
 4. Hvad er 3 verdenslande?
 5. Hvor mange lande deltog i 1 verdenskrig?
 6. Hvad betyder at klare skærene?
 7. Hvad betyder forædt?
 8. Hvorfor 3 verden?
 9. Hvor mange lande starter med D?
 10. Hvilke lande besatte Tyskland under 2. verdenskrig?
 11. Hvilke lande var allieret med tyskerne under krigen?
 12. Hvor mange var med i 1 verdenskrig?
 13. Hvad betyder det at være skør?

Hvilke lande er i den 2 verden?

Begrebet den anden verden blev i visse tilfælde også brugt til at referere til lande, der havde en kommunistisk regering, men som stadig i en hvis udstrækning stod i modsætning til Moskva. Eksempler på sådanne lande er Kina, Albanien og Jugoslavien.

Hvilke lande er i første verden?

Efterhånden blev det almindeligt at referere til medlemmerne af NATO som en del af den "første verden". Ud over Nordamerika og Vesteuropa indeholdt kategorien også andre industrialiserede, kapitalistiske lande som Japan og nogle af de tidligere britiske kolonier, som for eksempel Australien, New Zealand og Sydafrika.

Hvad betyder tåle mosten?

Faste udtryk overført være i stand til at udføre en ubehagelig og krævende opgave, modstå et hårdt pres el. lign. Pigerne kan ikke klare mosten: Arbejdet er hårdt og fysisk meget krævende AlbPost1987.

Hvad er 3 verdenslande?

Begrebet i dag Mange tredjeverdens-lande ligger i Afrika, Asien og Latinamerika. Landene har som oftest været koloniseret af vestlige magter. Langt størstedelen af verdens lande og langt størstedelen af verdens befolkning hører efter denne definition under "den tredje verden".

Hvor mange lande deltog i 1 verdenskrig?

1. verdenskrig er betegnelsen for krigen mellem Tripelententen, som var en alliance bestående af Frankrig, Storbritannien og Rusland på den ene side, og centralmagterne Tyskland og Østrig-Ungarn på den anden.

Hvad betyder at klare skærene?

At 'klare skærene' betyder ligesom 'klare ærterne' at 'løse problemerne', men det er med større eftertryk på at have klaret sig dygtigt eller heldigt igennem en vanskelig periode.

Hvad betyder forædt?

refl.: spise for meget; forspise sig.

Hvorfor 3 verden?

Begrebet har sit udspring i den vestlige verden under den kolde krig, hvor Den første verden brugtes til at beskrive de vestlige lande, og Den anden verden var benævnelsen for landene i Østblokken. Den tredje verden udgjordes af de lande, der hverken var allierede med Vest eller Øst i den kolde krigs begyndelsesår.

Hvor mange lande starter med D?

D
 • Danmark.
 • Djibouti.
 • Dominica.
 • Den Dominikanske Republik.

Hvilke lande besatte Tyskland under 2. verdenskrig?

Tyskland besatte store dele af Polen, Danmark, Norge, Holland, Belgien og det meste af Frankrig. Tyskland angreb meget hurtigt, så man kalder deres taktik for lynkrig. Tyskland bombede de store engelske byer i forsøget på at erobre England. Mange civile blev dræbt.

Hvilke lande var allieret med tyskerne under krigen?

De Allierede er betegnelsen for den alliance af nationer, der under ledelse af Storbritannien, Sovjetunionen, USA og Republikken Kina bekrigede Aksemagterne bestående af Tyskland, Japan og Italien under 2. verdenskrig. Betegnelsen anvendtes fejlagtigt om de stater der var i krig med Centralmagterne under 1.

Hvor mange var med i 1 verdenskrig?

1. verdenskrig
Tab
Militære døde: 5.525.000 Militære sårede: 12.831.500 Militære savnet: 4.121.000Militære døde: 4.386.000 Militære sårede: 8.388.000 Militære savnet: 3.629.000

Hvad betyder det at være skør?

skøre, I. skørne; nu kun dial.) om mælk olgn.: sammenløben; tyk; sur. Feilb.