Table of Contents:

 1. Er lyd en Tværbølge eller en Længdebølge?
 2. Hvor kan lyden ikke udbrede sig?
 3. Hvordan er bølgerne forskellige fra hinanden?
 4. Hvor stor er lydens fart i luften?
 5. Hvad er stående lydbølger?
 6. Hvorfor kan vi ikke høre lyd i verdensrummet?
 7. Hvad kan lyd ikke bevæge sig gennem?
 8. Hvordan er sammenhængen mellem resonansfrekvens og antal buge?
 9. Hvordan beregnes lydens hastighed?
 10. Hvad er lydens hastighed km t?
 11. Hvad består en lydbølge af?
 12. Hvordan opstår en stående bølge?

Er lyd en Tværbølge eller en Længdebølge?

Hvad er lyd? Lyd er længdebølger i luften. Længdebøl- ger vil sige, at vibrationen sker på langs ad bevægelsesretningen.

Hvor kan lyden ikke udbrede sig?

Lyd er svingninger i stof (svingende atomer eller molekyler) f. eks. luft men også vand træ, beton osv. Lyd kan altså ikke udbrede sig i vakuum.

Hvordan er bølgerne forskellige fra hinanden?

Når to bølger følges ad, men er forskudt en halv bølgelængde i forhold til hinanden vil den enes bølgetop være ud for den andens bølgedal - de er i modfase. Hvis de også her har samme amplitude, vil deres udsving hele tiden være lige store, men i modsatte retninger.

Hvor stor er lydens fart i luften?

luft har en hastighed på 343 m/s ved 20 °C, luft ved 1 m/s. Det aktuelle stof vanddamp har en lydhastighed på 473 m/s ved 100 °C (det er den temperatur, som giver et tryk på 1 atm, hvor de andre måles).

Hvad er stående lydbølger?

Stående bølge er en bølge, som ikke udbreder sig; man siger at bølgen er stationær. Stående bølger kan fx forekomme på en streng, som er udspændt mellem to faste punkter.

Hvorfor kan vi ikke høre lyd i verdensrummet?

Lyd er noget som udbreder sig i faste stoffer, væsker eller gas, det drejer sig om, at lyden flytter atomer eller molekyler, så der sker en udbredelse i form af en bølgebevægelse. Det kan ikke lade sig gøre i vakuum, så det korte svar på spørgsmålet er, at der ikke er lyde i rummet.

Hvad kan lyd ikke bevæge sig gennem?

Lyd bevæger sig som bølger gennem forskellige stoffer, som f. eks. luft eller vand, hvilket gør, at der er fuldstændigt stille i det ydre rum, da vakuummet ikke kan bære lyden rundt.

Hvordan er sammenhængen mellem resonansfrekvens og antal buge?

Ved resonans vil snorens længde være et helt antal halve bølgelængder: ∙ 2 1, 2, 3 … N er det samme som antallet af buge. Grundtonen svarer til N = 1.

Hvordan beregnes lydens hastighed?

Lydens grundformel Lydens udbredelseshastighed i luft ved 20°C er omkring 340 m/s. Dette betyder, at for en frekvens F = 1000 Hz bliver lydens bølgelængde L = C/F = 0,34 meter = 34 cm. Perioden T for en lydbølge er tiden for én svingning. Perioden T = 1/F.

Hvad er lydens hastighed km t?

Den gængse omsætning. I mange tilfælde vil hastigheden for mach 1, være værdien 340,43 m/s (1225,5 km/h), der er lydens hastighed ved normalt lufttryk (1013,25 hpa), 15 °C og 0% relativ luftfugtighed. Mach 2 vil således være 680,9 m/s (2451,1 km/t) og mach 0,5 vil være 170,2 m/s (612,8 km/t).

Hvad består en lydbølge af?

Lyd opstår altså ved, at der dannes tryk-bølger af fortætninger og fortyndinger af molekyler i luften. Det er det vi kalder lydbølger. Man kan forestille sig lydbølger som fortætninger og fortyndinger af molekyler i luften.

Hvordan opstår en stående bølge?

Generelt er der to måder, hvorpå stående bølger kan forekomme; når to bølger med modsat retning møder og interfererer, og når en bølge sættes i gang i resonerende medium. Når to bølger mødes og de han samme fart i modsat retning vil deres interferens skabe en stående bølge.