Table of Contents:

 1. Hvad betyder røde tal på bundlinjen?
 2. Hvad betyder det at have sorte tal på bundlinjen?
 3. Hvad er den tredobbelte bundlinje?
 4. Hvad er den økonomiske bundlinje?
 5. Er den tredobbelte bundlinje optimal?
 6. Hvad er Corporate Social Responsibility?
 7. Hvad er et økonomisk resultat?
 8. Hvad er en toplinje?
 9. I hvilken sammenhæng bruges begrebet Code of Conduct?
 10. Hvad indeholder en CSR rapport?
 11. Hvad er CSR pyramiden?
 12. Hvordan beregnes resultat?
 13. Hvad udgør årets resultat?
 14. Hvad er toplinjen og bundlinjen?
 15. Hvad er omsætningen i en virksomhed et udtryk for?

Hvad betyder røde tal på bundlinjen?

Hvis en virksomhed taber penge, taler man ofte om "røde tal på bundlinjen". Modsætningen er "sorte tal".

Hvad betyder det at have sorte tal på bundlinjen?

"Den Danske Ordbog" (2003) skriver, at "overskud ofte vises med sorte tal, underskud med røde". Udtrykket om "bundlinjen" kan spores tilbage til 1986 og er lånt fra engelsk "bottom line".

Hvad er den tredobbelte bundlinje?

Den Tredobbelte Bundlinje er udtryk for, at det ikke længere er nok at være omkostningseffektiv og skabe økonomisk vækst. Bæredygtig vækst skabes under hensyn til forbrug af knappe ressourcer, medarbejdernes trivsel og sociale rettigheder i hele forsyningskæden, produktets livscyklus og miljøpåvirkning.

Hvad er den økonomiske bundlinje?

Bundlinje, efter engelsk bottom line, er stedet i et resultatregnskab som viser det økonomiske resultat. Mens bundlinje står nederst i et regnskab, og altså viser resultatet eller lønsomheden i en virksomhed, står toplinje i toppen af regnskabet og viser indtægter eller salg.

Er den tredobbelte bundlinje optimal?

I den tredobbelte bundline skal der tages hensyn til det sociale, økonomien og miljøet. Men alt for tit er byggebranchen og produktionsvirksomhederne tilfredse med at udvikle løsninger, som giver et positivt bidrag til den økonomiske og sociale bundlinje, men hvor målet i forhold til miljøet er at gå i nul.

Hvad er Corporate Social Responsibility?

CSR (Corporate Social Responsibility) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund for eksempel ved at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

Hvad er et økonomisk resultat?

Det økonomiske resultat er saldoen i en virksomhed med hensyn til dens finansielle indtægter og udgif.

Hvad er en toplinje?

Mens bundlinje står nederst i et regnskab, og altså viser resultatet eller lønsomheden i en virksomhed, står toplinje i toppen af regnskabet og viser indtægter eller salg.

I hvilken sammenhæng bruges begrebet Code of Conduct?

17.5.2 Code of Conduct InfoDel Det omhandler relationerne til virksomhedens leverandører, så det sikres, at de opfylder de samme krav, som virksomheden selv ønsker at opfylde, altså udviser samfundsansvar.

Hvad indeholder en CSR rapport?

Virksomhederne skal blandt andet oplyse om CSR-politikker for; samfundsansvar, miljø, sociale forhold, medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse.

Hvad er CSR pyramiden?

CSR pyramiden er en model som dækker virksomhedens fire hovedområder. Den er lavet af Archie Caroll som stiller krav til virksomhedens eksistens i samfundet. I nutiden forventes det at virksomhederne bidrager til samfundet, love og regler og opfører sig etisk korrekte.

Hvordan beregnes resultat?

Resultatet opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger, der ved regnskabsafslutning påvirker virksomhedens egenkapital. Hvis virksomhedens indtægter er større end årets omkostninger har virksomheden haft et overskud og omvendt har virksomheden haft et underskud.

Hvad udgør årets resultat?

Grundlæggende er årets resultat al omsætning fratrukket udgifter. Men selv om princippet bag udregningen af årets resultat er ganske enkelt, så er der ofte flere faktorer, som man som virksomhedens bogholder eller revisor er nødt til at tage højde for, når årets resultat skal findes.

Hvad er toplinjen og bundlinjen?

Bundlinje, efter engelsk bottom line, er stedet i et resultatregnskab som viser det økonomiske resultat. Mens bundlinje står nederst i et regnskab, og altså viser resultatet eller lønsomheden i en virksomhed, står toplinje i toppen af regnskabet og viser indtægter eller salg.

Hvad er omsætningen i en virksomhed et udtryk for?

Omsætningen består af alle virksomhedens samlede indtægter i en given periode. Det vil normalt være det, der kommer fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og andre indtægter.