Table of Contents:

 1. Hvornår blev Færøerne selvstændige?
 2. Hvor gammel er Færøerne?
 3. Hvilken sprogstamme tilhører islandsk?
 4. Hvor stor er Færøerne?
 5. Er færinger danskere?
 6. Kan Færøerne klare sig uden Danmark?
 7. Hvor længe har Færøerne været dansk?
 8. Hvor meget tjener Danmark på Færøerne?
 9. Er islandsk oldnordisk?
 10. Hvorfor kan islændinge tale dansk?
 11. Er Færøerne vulkanøer?
 12. Er Færøerne dansk statsborger?
 13. Er man dansk statsborger hvis man er født på Færøerne?
 14. Hvad tjener Danmark på Færøerne?
 15. Kan Færøerne klare sig selv?

Hvornår blev Færøerne selvstændige?

Efter et af den danske regering forkastet folkeafstemningsresultat om færøsk uafhængighed blev der efter nye lagtingsvalg og lange forhandlinger opnået enighed om en hjemmestyreordning, der trådte i kraft i 1948.

Hvor gammel er Færøerne?

Færøerne (færøsk: Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke omkring år 625 slog sig ned og levede som eneboere på øerne. De gav sandsynligvis øerne deres navn.

Hvilken sprogstamme tilhører islandsk?

Islandsk (sprog)
Islandsk (íslenska)
Sprogstamme:Indoeuropæisk Germansk Nordisk Vestskandinavisk Islandsk
Skriftsystem:Latinske alfabet (Islandsk variant)
Officiel status
Officielt sprog i:Island.

Hvor stor er Færøerne?

1.393 km²Færøerne / Areal

Er færinger danskere?

Færinger (færørsk: føroyingar) er et blandet skandinavisk-keltisk folk, som hovedsageligt bor på Færøerne, og som taler færøsk. Færinger født på Færøerne er generelt danske statsborgere, men betragter sig dog som tilhørende en selvstændig nationalitet.

Kan Færøerne klare sig uden Danmark?

Færøerne er for små til at være selvstændig nation. Færøerne kan ikke klare sig alene. Færøerne og Danmark har en historisk forbindelse. Færøerne størrelse gør at de vil have svært ved at klare sig selv.

Hvor længe har Færøerne været dansk?

Færøerne blev nærmest ved et tilfælde en del af det danske kongerige ved Freden i Kiel 1814. I 1850 kom Færøerne under Grundloven, der herefter kom til at definere en dansk enhedsstat. Færøerne har i det 20.

Hvor meget tjener Danmark på Færøerne?

I de seneste år går det økonomisk godt for Færøerne. Faktisk så godt, at en færing i gennemsnit tjener lidt mere end en dansker. Færøerne får fortsat bloktilskud fra Danmark på omkring 650 mio. om året.

Er islandsk oldnordisk?

Islandsk er det officielle sprog i Island. Det er et nordgermansk sprog der stammer fra oldnordisk. Det er det sprog der blev talt i hele Norden for 1000 år siden. En islænding kan faktisk uden store problemer forstå oldnordiske tekster fra 1200-tallet.

Hvorfor kan islændinge tale dansk?

Danmark og Island har en samarbejdsaftale om at styrke danskundervisningen i Island. Dansk er et obligatorisk fremmedsprog i Island. Undervisningsministrene i Island og Danmark står bag samarbejdsaftalen, der løber fra . Samarbejdsprojektet om dansk sprog og kultur blev påbegyndt i 1996.

Er Færøerne vulkanøer?

Færøerne er gamle vulkanøer. De består af tholeiitisk basaltlava, som var en del af det store Thulean-plateau i Palæogen-perioden. Færøernes nabolande ligger hundredvis af kilometer væk og den geografiske placering kan få øerne til at virke lidt mystiske.

Er Færøerne dansk statsborger?

De fleste af Færøernes indbyggere er danske statsborgere. Dansk statsborgerskab (indfødsret) kan opnås ved erklæring til Rigsombudsmanden på Færøerne eller ved naturalisation, En række persongrupper kan erhverve dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring til Rigsombuddet.

Er man dansk statsborger hvis man er født på Færøerne?

Færinger født på Færøerne er generelt danske statsborgere, men betragter sig dog som tilhørende en selvstændig nationalitet.

Hvad tjener Danmark på Færøerne?

I de seneste år går det økonomisk godt for Færøerne. Faktisk så godt, at en færing i gennemsnit tjener lidt mere end en dansker. Færøerne får fortsat bloktilskud fra Danmark på omkring 650 mio. om året.

Kan Færøerne klare sig selv?

Færøerne er en del af rigsfællesskabet og kan ivrigt ikke klare sig selv økonomisk ved at gå solo. Færøerne er for lille til at kunne klare sig på egen hånd. Færøerne er for små til at være selvstændig nation.