Table of Contents:

 1. Hvad er fritidsordning?
 2. Hvad er normering i SFO?
 3. Hvad er forkortelsen SFO?
 4. Hvad er forskellen på fritidshjem og SFO?
 5. Hvor meget betaler man til SFO?
 6. Hvor mange barn pr voksen i SFO?
 7. Hvor mange børn pr voksen i børnehaven?
 8. Hvordan siger man SFO på engelsk?
 9. Hvor gammel skal man være for at gå i SFO?
 10. Hvor længe må man gå i SFO?
 11. Hvad er forældrebetaling?

Hvad er fritidsordning?

I en fritidsordning: bliver børnene passet. bliver der holdt øje med, at børnene er til stede. sørger medarbejderne for, at de børn, der kommer i fritidshjemmet, før de skal i skole, bliver fulgt i skole i tide, og der holdes øje med, at børnene kommer fra skole.

Hvad er normering i SFO?

til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO/fritidshjem, der hedder 1 pædagog til 9 børn.

Hvad er forkortelsen SFO?

Skolefritidsordninger er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under folkeskolen. Forældrebetaling, fripladstilskud og mellemkommunal betaling af skolefritidsordning.

Hvad er forskellen på fritidshjem og SFO?

Fritidshjemmet bor i egne lokaler og har egne legefaciliteter, der afspejler fritidshjemmets pædagogiske grundlag. KKFO'erne placeres inde for skolens matrikel, deler ofte lokaler og legefaciliteter med skolen. Nogle SFO'ere har egne lokaler, men de fleste steder deles lokalerne med skolen.

Hvor meget betaler man til SFO?

Pris for plads i SFO 1 (0. -3. Et aftenmodul (mandag til torsdag fra 16.30-17.00 og fredage fra kl. 16.00-16.30) koster 533 kr.

Hvor mange barn pr voksen i SFO?

SFO-normeringer forringes. Gennemsnittet ligger på 13,4 børn pr. voksen, hvor BUPL anbefaler maksimum otte børn pr. uddannet pædagog.

Hvor mange børn pr voksen i børnehaven?

Børnepasning før skolestart 2020 voksen), for de kommunale og selvejende daginstitutioner, var på 2,9 for de 0-2-årige (vuggestue) og på 5,8 for de 3-5-årige (børnehave). Sammenlignet med 2019 var der i 2020 færre børn pr. voksen, idet normeringstallene for 2019 var 3,1 for de 0-2-årige og på 6,1 for de 3-5-årige.

Hvordan siger man SFO på engelsk?

English translation: after school club.

Hvor gammel skal man være for at gå i SFO?

Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år.

Hvor længe må man gå i SFO?

Efter den nye folkeskolereform, er det usikkert, hvordan og hvor længe børnene skal gå i SFO eller fritidshjem, men for de fleste børn bliver det fra kl. 13.30 til hentetid. I disse tilbud kan der både være planlagte aktiviteter og fri leg.

Hvad er forældrebetaling?

Betaling for dagpleje, dagtilbud, førskole og SFO opkræves af den kommune man bor i, og hos den forælder barnet bor hos. Bor barnet med begge forældre, er det den forælder, der har søgt plads til barnet, der er betaler.